arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i fluida och mekatroniska system

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 juni

 • Sök jobbet senast

  25 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Doktorand (licentiat) i Maskinteknik med inriktning mot fluida och mekatroniska system
med placering vid Avdelning för Fluida och Mekatroniska system, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Arbetsuppgifter

Arbetet kommer fokusera på modellering och simulering av komplexa system inom flygplansteknik. Mer specifik, användning av flygfarkoster for skogsbrandbekämpning och deras design-prestandakoppling ska evalueras/undersökas med hjälp av så kallade agentbaserade simuleringsmetoder. Också inter-modal agerande mellan drönare (UAVs), bemannade flygfarkoster och luftburen- och markfordon ska analyseras med hjälp av dessa simuleringar.

Detta arbete är en del av vår flygforskning inom avdelningen för fluida och mekatroniska system och ingår i ett bilateralt Tysk-svenskt forskningsprojekt.

Doktoranden kommer att lära sig mycket inom flygteknik, system-av-systemutveckling (SoS), modellering av cyber-fysikaliska modeller och modellbaserad systemutveckling (MBSE).

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Den sökande bör ha en civilingenjörsexamen i ett relevant ämne för doktorsexamen, till exempel flyg- och rymdteknik, maskinteknik, datavetenskap eller liknande. Den sökande förväntas ha goda kunskaper i:
 • flygplansprojektering (eller allmänt flyglära)
 • modellering och simulering
 • dokumenterade färdigheter i programmering (Matlab/Simulink, Modelica, C/C++, Python, Julia eller liknande)
Följande kriterier är meriterande för anställningen och kommer särskilt beaktas under bedömningsprocessen:
 • kunskap och erfarenhet av agentbaserad modellering och animering/GUI programmering
 • kvaliteten på den sökandes tidigare skrifter och andra meriter (t.ex. examensarbete, praktikplatser)
 • färdigheter inom flyg- och rymdapplikationer (t.ex. pilot- eller underhållslicenser, brandspottning, flygplankonstruktion, flygledning, modellflygplan)
Baserat på ovanstående kriterier kommer de mest lämpade kandidaterna att kontaktas för en intervju, arbetsprover och tester.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Vid studier som avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.

Tillträde

1 oktober 2020 eller enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 augusti 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom institutionen är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat