arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i finska

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 december

Om jobbet

vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Sista ansökningsdag: 2019-12-01.

Avdelningen för finska är en del av Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, som är en av de medelstora institutionerna inom Humanistiska fakulteten med ca 60 personer i personalstyrkan och ca 1000 studenter per läsår. Undervisningen inom ämnet finska är inriktad mot språk, litteratur och didaktik. De hittillsvarande huvudsakliga forskningsområdena återfinns under språk och litteratur, men avsikten är att också etablera forskning inom didaktik (språkdidaktik, litteratur med didaktisk inriktning, finska i flerspråkiga miljöer, mm).

Projektbeskrivning och avhandlingsarbetets inriktning
Befattningen är i form av anställning som doktorand. Innehavaren ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå, men får i begränsad utsträckning utföra arbetsuppgifter vid institutionen. Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för ämnet finska, med inriktning mot ett eller flera av de nämnda forskningsområdena, språk, litteratur eller didaktik. En inriktning mot flerspråkiga miljöer, särskilt den sverigefinska, är en möjlig dimension av det avsedda arbetet. Möjligheten finns också att läsa kurser inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola. Se följande länk för mer information:
www.english.su.se/education/courses/third-cycle/the-dynamics-of-multilingualism-1.443205.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet finska att den sökande har med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp i finska (med fokus på finsk språkvetenskap och/eller finsk litteraturvetenskap) inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande behärskar svenska och engelska. Språkfärdigheterna måste omfatta förmåga att läsa, tala och skriva på dessa språk.

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga till kritiskt och analytiskt tänkande, kreativitet, vetenskaplig noggrannhet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Tidigare pedagogiska erfarenheter bedöms vara en merit.

Övriga kriterier rör förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i första hand på finska och svenska, men förmåga att läsa och att uttrycka sig på engelska utgör en av förutsättningarna för forskarutbildningen.

Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Forskningsplanen (se nedan) bedöms med avseende på relevans, originalitet och genomförbarhet inom given tidsram.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning, eller på: www.su.se/slabafinety/forskning/forskarutbildning.

Anställningsvillkor

Se fullständig annons.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av prefekten, professor Charlotta Seiler Brylla, tfn 08-16 3520, charlotta.brylla@tyska.su.se, och av professor Jarmo Lainio, jarmo.lainio@finska.su.se.

Fackliga företrädare

Se fullständig annons.

Ansökan

Se fullständig annons.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.