arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i filosofi

 • Yrkesroll

  Filosof, forskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 januari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Beskrivning: Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet är en internationellt erkänd institution med styrkor i bl.

a. etik, metafysik, språkfilosofi, filosofins historia, estetik, rättsfilosofi, filosofisk antropologi och vetenskapsfilosofi. För mer information om institutionen, se http://www.filosofi.uu.se.

Uppsala universitet meddelar härmed att en doktorandtjänst i filosofi vid Filosofiska institutionen är öppen för ansökningar. Institutionen söker i första hand en doktorand inom praktisk filosofi (vars kärnområden är normativ etik, värdeteori, metaetik och politisk filosofi).

Ansökande som accepteras kommer att anställas som doktorand vid institutionen för fyra år på heltid. För närvarande är ingångslönen 27 300 SEK per månad och lön efter 80% av fullgjord forskarutbildning 32 900 SEK per månad. Som anställda vid institutionen har doktorander rätt till förmåner såsom betald föräldraledighet. Doktorander förutsätts bedriva sin forskarutbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma och medför i flera fall (t.ex. vid undervisning) förlängning av anställningen.

Kvalifikationer: Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ansökningshandlingar skall omfatta (a) ett ansökningsbrev; (b) ett kort CV, inklusive referenspersoner; (c) utkast till avhandlingsplan om 4-5 sidor; (d) ett eller flera skrivprov (t.ex. C-, magister- och masteruppsatser); (e) kopior på examensbevis eller motsvarande dokumentation av den sökandes behörighet.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå: http://regler.uu.se.

Utbildning på forskarnivå i filosofi regleras av den allmänna studieplanen för filosofi. Denna finns på hemsidan: http://www.filosofi.uu.se/utbildning/Forskarutbildning/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Matti Eklund, prefekt vid Filosofiska institutionen (matti.eklund@filosofi.uu.se).  

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2020, UFV-PA 2020/323. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Filosof, forskare

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2020-09-01 Visstidsanställning