arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i farmaceutisk vetenskap, farmakognosi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 maj

 • Sök jobbet senast

  17 juni

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har ca 140 anställda samt ett flertal gästforskare.

Institutionen har femton forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi, biokemi, immunologi, proteinläkemedelsdesign, biologiska läkemedel/bioteknologi, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakognosi, galenisk farmaci, translationell läkemedelsutveckling, farmakokinetik och kvantitativ farmakologi , bioinformatik, avbildande masspektrometri, molekylär neurofarmakologi, samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Syftet med detta doktorandprojekt är att undersöka användningen av naturprodukter och deras kemi mot inflammatoriska sjukdomar. Specifikt kommer projektet att arbeta med kemi och aktivitet av föreningar från växter som används i traditionell kinesisk medicin med fokus på peptider. Arbetet är tvärvetenskapligt och involverar studier av traditionell medicin, analys och isolering av naturprodukter, peptidkemi och aktivitetstest. Projektet involverar ett nära samarbete med forskare internationellt och nationellt.

Kvalifikationskrav:


För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande:

-  Har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och
-  Bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet för forskarutbildningsämne medicinsk vetenskap och farmaceutisk vetenskap vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci är: Engelska 6 och utbildning inom för ämnet relevant område.

För den här doktorandplatsen krävs vidare att du har erfarenhet av farmakognostisk forskning, kunskap om kinesisk medicin som utgångspunkt för läkemedelsupptäckt; och erfarenhet av studier i traditionell medicin. Du ska också ha erfarenhet av peptidsyntes och peptidanalys.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap  §§1-7  samt universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

- Erfarenhet av HPLC och LC-MS
- Tidigare erfarenhet av naturlig produktkemi, särskilt peptider
- Erfarenhet av NMR,
- Erfarenhet av kemoinformatik, t.ex. GNPS för nätverksanalyser.
- Erfarenhet av att arbeta med analyser av kinesisk medicin

Viktiga personliga egenskaper inkluderar bra problemlösningskapacitet, självständighet, kreativitet, motståndskraft och god känsla för ordning.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla bestyrkta kopior av alla dina akademiska kurser och examina, kopior av dina avhandlingar och andra relevanta publikationer och CV (inklusive telefon, e-post, aktuell adress och födelsedatum), ansökningsbrev (högst två sidor ) med beskrivningar av anledningar till tillämpning, uppfyllande av bedömningskriterierna, förväntningar på doktorandstudier undertecknade kopior av dokument som innehåller betyg på genomförda kurser, undertecknade kopior av tilldelade examina och bevis på de grundläggande kvalifikationerna och de övriga bedömningskriterierna ovan, en sammanfattning (högst en sida) av examensarbetet, namn och kontaktinformation (inklusive titel, anslutning, telefon, e-postadress) till två referenser som har gått med på att skriva ett rekommendationsbrev.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Ulf Göransson, +46 738 065539 e-post mailto:Ulf.Goransson@farmbio.uu.se

För frågor runt anställningen: Administrativ chef Marina Rönngren e-post mailto:marina.ronngren@farmbio.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2021, UFV-PA 2021/2161.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-09-01 Visstidsanställning