arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i farmaceutisk biovetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 juni

 • Sök jobbet senast

  1 juli

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har ca 140 anställda samt ett flertal gästforskare.

Institutionen har femton forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi, biokemi, immunologi, proteinläkemedelsdesign, biologiska läkemedel/bioteknologi, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakognosi, galenisk farmaci, translationell läkemedelsutveckling, farmakokinetik och kvantitativ farmakologi , bioinformatik, avbildande masspektrometri, molekylär neurofarmakologi, samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Beroendesjukdom skapar stort lidande för drabbade personer och innebär stora kostnader för samhället. Flera droger såsom opioider och anabola steroider kan påverka hjärnans plasticitet och därmed även ha en negativ inverkan på kognitiva funktioner. Detta specifika doktorandprojekt är en delstudie i ett av forskargruppens huvudprojekt som går ut på att klarlägga drogers skadeverkningar. Syftet med doktorandprojektet är att utreda dessa drog-inducerade effekter med fokus på studier av inlärning och minne samt studier av de bakomliggande farmakologiska mekanismerna. Inom projektet kommer tekniker för beteendestudier, cellodlingstekniker och olika neurokemiska analysmetoder att användas.

Kvalifikationskrav: Lämplig bakgrund är grundexamen från apotekarprogrammet, biomedicinprogrammet, läkarprogrammet, civilingenjör med inriktning kemiteknik (läkemedel), eller annan liknande utbildning (minst 240 hp) innefattande kurser i tex. farmakologi, neurobiologi, cellbiologi, fysiologi etc.

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och intresse för forskning inom drogberoende och kognitiva funktioner. Erfarenhet av experimentella beteendemodeller, cellodling, särskilt med fokus på primärcellskulturer, och metoder för studier av protein- och genuttryck är meriterande. Den sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska och svenska.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden.  Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap  §§1-7  samt universitetets regler och riktlinjer  http://regler.uu.se/.  Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Mathias Hallberg, mailto:mathias.hallberg@farmbio.uu.se, och Dr. Alfhild Grönbladh, mailto:alfhild.gronbladh@farmbio.uu.se. 

För frågor runt anställningen administrativ chef Marina Rönngren e-post mailto:marina.ronngren@farmbio.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 juli 2021 UFV-PA 2021/2485.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-09-01 Visstidsanställning