arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i experimentell mekanik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 september

 • Sök jobbet senast

  11 oktober

Om jobbet

Avdelningen för Strömningslära och Experimentell Mekanik vid Luleå Tekniska Universitet bedriver bland annat forskning som kopplar till ingenjörsmässiga aspekter av snö och is inom infrastruktur och transportsektorn. Vi har ett nära samarbete med Trafikverket som ansvarar för vintervägållningen på Sveriges statliga vägar. Att kunna mäta och förutsäga halka och dåliga väderförhållande kopplat till vägar är viktigt för att minimera trafikolyckor. Men mäta halka på väg är svårt både på grund av den vanliga trafiken samt alla olika parametrar som påverkar halkan, så som temperatur, däck, vind och åtgärder för vinterväghållning. Därför är det viktigt att bygga kunskap kring dessa parametrar och hur det kan utnyttjas inom vinterväghållningen. Detta är också viktig information för de vintertestanläggningar som är verksamma i regionen och de aktörer som nyttjar dessa anläggningar för däck och fordonstest. Ökad kunskap om vinterväglag och vinterväghållning är därför central för verksamhet i våra norra region.

Idag testas ny teknik där fordon utrustats med olika metoder för att mäta halka, målet är att vanliga bilar ska rapportera in friktionstal som mått på halka. Detta ska ske med fordon som används för andra uppgifter och inte med dedikerade mätfordon. Vid avdelningen arbetar vi därför med forskning som ska säkerställa att dessa fordonsflottor rapporterar in rätt värden och att flottorna fyller den funktion som är målbilden.

Projektbeskrivning

Målet med detta projekt är att öka den vetenskapliga kunskapen för hur data från olika datakällor kopplat till vinterväghållning ska analyseras, användas och kravställas för att entreprenörerna ska utföra en effektiv, kostnadseffektiv och tillförlitlig vinterväghållning. Genom detta arbete som kopplas till dagens regelverk och ersättningsmodeller göra analyser och förslag på hur olika intressenter kommer att påverkas av digitaliseringen av vintervägållningen. Målet är att förstå kopplingen mellan fysikaliska enheter som påverkar fordonens styr- och accelerationsförmåga och stora mängder fordonsdata. Målet är att kunna modellera det komplexa systemet runt vinterväghållning och kopplingen till data från olika fordon med olika däckkonfigurationer, väderförhållanden, rapporter från subjektiva väglagsrapportörer, vägutformningens betydelse och korrelerar detta mot faktiska stopp i trafiken, avåkningar, räckespåkörningar och regelverk.

Genomförande

Arbetet kommer att genomföras inom projekt Digital friktionsuppföljning vid Luleå tekniska universitet med placering vid avdelningen för Strömningslära och Experimentell mekanik. Doktorandtjänsten är på fyra år.

Arbetsuppgifter

En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Det teoretiska arbetet inom detta projekt är kopplat till utveckling av olika algoritmer för att hantera stora mängder data för att att ta fram betydelsefulla parametrar för vinterväghållning och dess olika aktörer. Både vad gäller uppföljning samt ersättning.

Det praktiska arbetet kommer i huvudsak att vara kopplat till olika mätkampanjer som kommer utföras på olika testplatser i Norden. I en doktorandtjänst ingår också träning i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga arbeten i journaler och vid konferenser samt genomförande av obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom ingår en viss del institutionstjänstgöring vilket i vanliga fall innebär deltagande i universitetets grundutbildning.

Kvalifikationer

Vi söker en doktorand med civilingenjörsexamen/magisterexamen/masterexamen inom Maskinteknik, Hållbar energiteknik, Teknisk fysik eller motsvarande och som har ett starkt intresse och gärna erfarenhet från att arbeta och utföra experiment i kallt klimat. Du bör ha god förmåga att både arbeta i grupp så väl som självständigt och en viktig egenskap är att du kan  ta egna initiativ. Du har goda kunskaper i engelska och lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift.

Se även studieplan för forskarutbildning inom experimentell mekanik: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information

För frågor om tjänsten kontakta biträdande professor Johan Casselgren, johan.casselgren@ltu.se

Fackliga företrädare, SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Information om avdelningens övriga verksamhet finns på: https://www.ltu.se/research/subjects/Experimentell-mekanik och https://www.ltu.se/research/subjects/Stromningslara

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrund bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Bifoga gärna ditt examensarbete eller annan publicering om du har. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3210-2019

Sista ansökningsdag: 11 oktober 2019