arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i experimentell mekanik (MSCA COFUND project PRISMAS)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 mars

 • Sök jobbet senast

  2 maj

Om jobbet

Avdelningen strömningslära och experimentell mekanik är en del av Institutionen för teknikvetenskap och matematik som också ansvarar för utbildningen i civilingenjörsprogrammen i maskinteknik, materialteknik, hållbar energiteknik och teknisk fysik. Inom avdelningen har vi många pågående projekt relaterade till hållbar vattenkraft, porös strömning, materialmekanik, avbildande mätteknik, spektroskopi och biooptik. Under det senaste årtiondet har metoder som baseras på avbildning med röntgenljus vuxit i betydelse och inom detta område vill vi fortsätta att växa. Du kommer att vara en del av forskarskolan PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden - vilket är ett nytt doktorandnätverk för utbildning av nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter. Forskarskolan är delfinansierad av EU’s Horisont Europa MSCA COFUND program, med MAX IV i Lund, den första fjärde generationens synkrotronanläggning i världen, som värd.

Som PRISMAS-doktorand kommer du ha chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och nyttja toppmoderna verktyg vilket kommer ge dig attraktiva framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom är du delaktig i att utforma framtiden för synkrotronteknik och instrumentering och använda dessa metoder för att angripa viktiga globala utmaningarna som världen står för idag samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Du kommer även att ha en aktiv roll i den gröna industriella omställning som just nu pågår i norra Sverige. Att vara en del av PRISMAS-programmet ger dig en unik upplevelse eftersom en del av programmet är förlagt till världens första fjärde generationens synkrotron, MAX IV i Lund. Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att bygga upp vetenskaplig och teknisk kompetens samt stärka överförbara färdigheter, ger PRISMAS dig de kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.   

Projektbeskrivning
Det långsiktiga målet med detta projekt är att karakterisera in-situ hur väte migrerar genom olika inneslutningsmaterial och i synnerhet geologiska bergarter med olika textur, struktur och mineralogi. I detta projekt kommer du att arbete tillsammans med en stark multidisciplinär grupp av forskare från strömningslära, malmgeologi, experimentell mekanik och röntgenvetenskap. Som PRISMAS-doktorand kommer du att samhandledas av en strållinjeforskare vid MAX IV vilket ger dig tillgång till banbrytande synkrotronteknologier och instrumentering. Du kommer att tillbringa tre till tolv månader på MAX IV och minst tre månader hos en industripartner.

Arbetsuppgifter

En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och praktiskt arbete. Som doktorand tränas du i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du läser även obligatoriska och frivilliga doktorandkurser. Dessutom kan du få möjlighet att prova på lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt.

Som en del av PRISMAS forskarskola deltar du i obligatoriska aktiviteter kopplade till forskarskolan och delar din tid mellan Luleå tekniska universitet, MAX IV och andra projektpartners. En viss mängd resor tillkommer i samband med dessa aktiviteter.

Kvalifikationer

För att vara behörig enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet, får du inte ha bott i Sverige i mer än 12 månader, med arbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-05-01 till 2023-05-02. Senast anställningsdagen (2023-09-01) ska du ha genomgått kurser motsvarande minst 240 hp och ha avlagt examen i teknisk fysik, maskinteknik, samhällsbyggnadsteknik eller närliggande områden eller ha skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt, i Sverige eller utomlands. Av dessa bör minst 60 hp vara kurser på avancerad nivå relaterade till strömningslära, materialmekanik, experimentell teknik och/eller geologi. Erfarenhet av multidimensionell mätteknik och/eller röntgenteknik är meriterande. Sökande bör även ha goda kunskaper i engelska i tal och skrift. 

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort: Luleå. Tänkt tillträde: 1 september 2023.

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig utmärkta möjligheter samt en stimulerande och inspirerande miljö för spetsforskning. Genom att stödja din rörlighet skapas optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Mikael Sjödahl, 0920-49 1220, mikael.sjodahl@ltu.se

För fullständig information om tjänsten se nedan länk: ltu.se/ledigajobb. För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV i Europass-format och kopior av verifierade examensbevis från universitet och gymnasium. Inkludera även ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för tjänsten och hur det stämmer överens med dina kvalifikationer. Bifoga även referensbrev och övriga meriter du vill åberopa samt en prioritering vid ansökningar till flera PRISMAS-tjänster. 

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån vetenskaplig skicklighet, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet. Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för samtliga PRISMAS-befattningar finns här: How to apply – MAX IV (lu.se). Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på engelska.

Sista ansökningsdag: 2 maj 2023
Referensnummer: 781-2023

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat