arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i experimentell kärnfysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  14 december

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Vi söker en doktorand inom experimentell kärnfysik med fokus på fissionsstudier.

Kärnklyvning är ett fascinerande ämne inom kärnfysiken där samspelet mellan de fundamentala fysikaliska krafterna i naturen ger upphov till spännande fenomen. Förståelse för fission, fissionsfragmentsfördelningar, neutronemission och γ-strålning hjälper oss att förstå hur exotiska kärnor bildas i universum samt förbättra säkerheten och effektiviteten i framtida nukleära energisystem.

Forskningsidén bakom projektet är att använda de senaste nukleära massmätningsteknikerna för att studera isomera utbyteskvoter (IYR) av exotiska neutronrika fissionsprodukter. Målet är att förstå hur rörelsemängdsmoment skapas i fission och därmed uppnå en djupare förståelse av dynamiken som driver fissionsprocessen.

Forskningen genomförs först och främst i samarbete med våra partners vid University of Jyväskylä i Finland. Vi använder Penningfällan JYFLTRAP vid IGISOL och dess höga massupplösningsförmåga för studier av nuklider i regionen kring 132Sn där det finns flera lämpliga isomerer. Som första del i projektet kommer du att studera IYR som uppkommer efter alfa-inducerad fission av 232Th.

Som steg två är tanken att genomföra mätkampanjer vid TRIGA-TRAP i Mainz och/eller FRS Ion Catcher vid GSI i Darmstadt, Tyskland, för att samla jämförbar IYR data för samma eller liknande fissionssystem dock med annat initialtillstånd.

Genom doktorandsprojektet erhålls djup kännedom om kärnreaktioner och instrumenteringen som används i kärnfysik. Doktoranden kommer att specialisera sig inom fissionsdynamik, joniserande strålning, nukleära massmätningstekniker och mätningar av olika typer av strålning.

Som doktorand hos oss kommer du arbeta i en könsblandad, multikulturell miljö och du förväntas ta en aktiv roll i gruppens aktiviteter, så som seminarier, workshops och kurser. Samtidigt förväntas du kunna arbeta självständigt och ta personligt ansvar för projektets framåtskridande. Eftersom det mesta av vårt experimentella arbete sker vid olika europeiska forskningsanläggningar kommer du tillbringa perioder av din utbildning utomlands, framför allt i Jyväskylä, Finland, and Mainz/Darmstadt i Tyskland. Din huvuduppgift kommer vara att genomföra mätningar av isomera utbyteskvoter, samla in och analysera data samt att jämföra resultaten med andra data och modellberäkningar.

För information om vår forskning se: https://www.physics.uu.se/research/applied-nuclear-physics/groups/nuclear-dta/

Krav:

 • En masterexamen eller motsvarande inom ett fält som är relevant för forskningsprojektet, t.ex. fysik, teknisk fysik. Du kan dock söka tjänsten redan innan du har tagit examen.
• Kandidater måste behärska engelska i både tal och skrift.

Kvalifikationer och önskvärda erfarenheter: 
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i fysikorienterad forskningsmiljö och praktisk erfarenhet av att arbeta i laboratorium med kärn- och/eller partikelfysik. Särskilt arbete med instrumentering och detektorer, datainsamlingssystem och/eller simuleringsmiljöer är av intresse. Var god ange erfarenhetens omfattning och typ, och bifoga om möjligt intyg.
• Dokumenterade programmeringskunskaper. Var god ange erfarenhetens omfattning och typ, och bifoga om möjligt intyg.
 • Forskningsprojektet är i huvudsak experimentellt. Erfarenhet av och intresse för teoretisk kärnfysik är dock ett plus.

Ansökan bör inkludera följande:

 • Curriculum Vitae (max 2 sidor). 
• Ett personligt brev (max 1 sida) där du förklarar dina anledningar till att söka doktorandtjänsten. 
 • En kopia av examensarbetet eller ett utkast och en detaljerad tidsplan för det resterande arbetet om det inte är färdigt. 
• En kopia av examensbevis med en sammanställning av betyg (i förekommande fall).
 • Maximalt tre referenser och rekommendationsbrev. Minst ett av dessa måste vara skrivet av din handledare på examensarbetet. Ytterligare brev kan bifogas från biträdande handledare eller från lärare på universitetskurser på avancerad nivå.
• Personliga omständigheter som kan ha betydelse för vår bedömning av dina meriter bör anges i ditt CV.
 • Publikationslista (i förekommande fall).
• All annan dokumentation som du önskar att vi ska beakta.

Anställningsförhållanden:


Doktorandtjänsten är fyraårig, och kandidaten kommer huvudsakligen tillbringa sin tid åt sina forskningsstudier. Förlängning upp till fem år är möjligt genom inkluderande av institutionstjänst, vanligen undervisning, med en omfattning av högst 20%. Tjänsten är helt finansierad och lönen fastställs av lokala riktlinjer på universitetet. Den sökande måste uppfylla Uppsala universitets behörighetskrav för doktorandutbildningar.

Information om doktorandutbildning, regler om inskrivning som doktorandstudent enligt högskoleförordningen, samt regler och riktlinjer för doktorandstudier vid Uppsala Universitet kan hittas här: http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Lön: Fast lön. 

Tillträde: Så tidigt som möjligt.

Anställningens omfattning: 100 %

För mer information, vänligen kontakta: Professor Stephan Pomp, stephan.pomp@physics.uu.se phone +46 18 471 68 50.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-02-01 Visstidsanställning