arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i engelska med språkvetenskaplig inriktning

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 mars

 • Sök jobbet senast

  15 april

Om jobbet

vid Engelska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-04-15.

Institutionen för engelska ingår i Humanistiska fakulteten och har ca 50 anställda och ca 750 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot engelsk språkfärdighet, engelsk språkvetenskap och engelskspråkig litteratur. De huvudsakliga forskningsområdena är engelsk språkvetenskap och engelskspråkig litteratur.

Engelska institutionen vid Stockholms Universitet har en internationell prägel med framträdande forskare inom en rad områden, vilket syns i institutionens internationella publikationer och i Humanistiska fakultetens stöd till vår ledande forskning inom såväl litteratur som lingvistik. Bland de lingvistiska forskningsämnena utmärker sig den akademiska och yrkesmässiga användningen av engelska, varieteter av engelska, språklig förändring och variation, engelska som ett lingua franca, samt sociolingvistik. För utförligare information, se institutionens hemsida: www.english.su.se.

Forskarutbildningsämne

Engelska institutionen utlyser en helfinansierad dokorandanställning i engelska med inriktning mot språkvetenskap. Anställningen löper på totalt fem år, vilket inbegriper 20 % institutionstjänstgöring.

Som doktorand vid Humanistiska fakulteten har du möjlighet att delta i fakultetens forskarskola, vars teman och kurser är präglade av mångvetenskapliga och interdisciplinära samarbeten. Ett tema som kommer att erbjudas HT19 är Flerspråkighetens dynamik. Här har du även chansen att höja kvaliteten i din utbildning genom det utbyte som gemenskapen med doktorander från andra ämnen och institutioner erbjuder.

De sökande ska ha en solid bakgrund i engelska, lingvistik eller tillämpad lingvistik, vilket styrks med intyg på tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. De formella behörighetskraven omfattar en fil kand och åtminstone 60 hp på avancerad nivå (varav minst 30hp i engelska eller lingvistik på avancerad nivå). Institutionen välkomnar ansökningar från kvalificerade sökande från alla delar av världen.

Behörighetskrav

Se länk till fullständig annons nedan.

Urval

Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av prefekt Magnus Ullén, tfn 08-16 36 11, magnus.ullen@english.su.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor för forskarutbildningen, docent Peter Sundkvist, tfn 08-16 36 13, peter.sundkvist@english.su.se (nås säkrast på epost).

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.