arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i energiteknik

 • Ort

  Borlänge

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 maj

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning enligt 5 kap Högskoleförordningen. Doktoranden kommer att ingå i den mångvetenskapliga forskningsprofilen Energi och samhällsbyggnad vid Högskolan Dalarna och antas formellt som forskarstuderande vid annat lärosäte. Placeringsort för denna anställning är Borlänge, vid akademin Industri och samhälle. Tjänstgöringsgrad 100%, med önskat tillträde i juni 2019.

Kunskapsområdet allmänt

Högskolan Dalarna bedriver energiforskning sedan mer än 30 år. Forskningen är systeminriktad och tillämpad och sker oftast i samarbete med företag. Tyngdpunkten finns inom solenergiteknik och system samt resurseffektiva byggnader, både i simulering/modellering och provning av kompletta system för uppvärmning och kylning av byggnader. Du kan läsa mer om forskningsområdet på http://www.du.se/sv/forskning/energi-skog-och-byggd-miljo/

Forskningsprojekt

Doktoranden ska i sin forskning bygga modeller och göra simuleringar av installationssystem för byggnader där komponenter och delsystem såsom solceller, ventilerade termiska solfångare, värmelager, frånluftsventilation och värmepumpar är kopplade. Resultat ska tas fram för enskilda byggnader och på högre aggregationsnivå som omfattar hela stadsdelar. Huvuddelen av arbetet kommer att utföras vid Högskolan Dalarna, Campus Borlänge. Doktorandens forskning ingår i ett EU Horizon 2020 projekt vilket innebär att doktoranden samarbetar med partners från andra lärosäten och företag.

Det ingår kortare och längre utlandsvistelser för kontakter och möten med forskare och företag inom projektet samt deltagande på vetenskapliga konferenser.

Är du personen vi söker?
Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid ett universitet/högskola får anställas som doktorand. För anställningen i övrigt gäller bestämmelser enligt 5 kap Högskoleförordningen.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vid utländsk examen kommer en individuell bedömning att göras

För denna anställning krävs dessutom

- civilingenjörsexamen eller en magister/masterexamen med inriktning mot teknisk fysik, elektroteknik, energiteknik, maskinteknik, reglerteknik, byggteknik eller motsvarande. Generellt fordras ett minimum av 4 års universitets- eller högskolestudier innehållande minst 30 ECTS poäng på avancerad nivå. Huvudsakligen bör studierna vara inriktade på ingenjörsvetenskap inom något av områdena som nämns ovan.
- en stark initiativförmåga samt förmågan att kunna arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt.
- en god analytisk och kreativ förmåga, liksom ett stort intresse för att söka ny kunskap.
- goda kunskaper i engelska i tal och skrift, då all kommunikation inom projektet sker på engelska.

Erfarenhet av modellering och simulering är mycket meriterande.

Bedömningsgrunder

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Ansökningshandlingar

Din registrerade ansökan skall innehålla en beskrivning av dina forskningsintressen, styrkt CV, vidimerade kopior av betygshandlingar, master- eller magisteruppsats (alternativt utkast om denna ännu ej är klar) samt övriga handlingar du önskar åberopa i din ansökan. Lämna även uppgift om referens .Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 31 maj 2019.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering

Kontaktpersoner

Ewa Wäckelgård, Professor (research leader)

+46 (0)70-167 91 01

ewc@du.se