arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Energiteknik

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 februari

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

med inriktning mot fluidbäddsförbränning och -förgasning av biomassa och avfallsbränslen

Avdelningen för Energivetenskap söker dig som vill doktorera inom ämnesområdet Energiteknik. I din forskning kommer du att utveckla förbrännings- och förgasningsprocesser för effektiv och hållbar omvandling av biomassa och avfallsbränslen. Du kommer samarbeta med såväl forskare från olika ämnesområden (energi- och kemiteknik) och universitet/institut (nationella som internationella) som med anläggningstillverkare.

Bakgrund

Energiteknik finns vid avdelningen för Energivetenskap vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik som är en ämnesmässigt bred institution med många framgångsrika forskargrupper och erkända utbildningsprogram. Energiteknik har ett nära samarbete med institut/företag/industrier i såväl forskningsprojekt som studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samarbetar med forskare världen över.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Arbetsuppgifter

Målet för dig som doktorand är en doktorsexamen enligt de mål som är specificerade enligt Högskoleförordningen. Parallellt med avhandlingsarbetet kommer du läsa kurser som en del av din forskarutbildning.

Ditt doktorandprojekt är en del av ett pågående projekt finansierat av Energimyndigheten/Vetenskapsrådet. Din forskning syftar till att förbättra drifts- och ekonomiska prestandan hos fluidiserade bäddpannor och -förgasare för värme-, kraft- och biodrivmedelsproduktion från biomassa och avfall. Målsättningen är att designa lager på bäddpartiklar som i) minskar risken för bäddagglomerering och beläggningsbildning vid fluidiserad bädd förbränning/förgasning av biomassa, och ii) har ett positivt katalytiskt inflytande på internreformeringen av tjäror och därigenom ökar kvalitén på syntesgasen som utvinns genom fluidiserad bädd förgasning.

Du kommer att utföra förgasnings-/förbränningsförsök i lab-, pilot- och fullskala och karaktärisera bildade askfraktioner med olika kemiska- och fysikaliska analysmetoder. Du kommer också att formulera modeller som kan förutsäga lagerkaraktäristiken på bäddpartiklar för olika biobränsle-bäddmaterialkombinationer. Din forskning kommer du att utföra tillsammans med kollegor från bl a Luleå tekniska universitet, Umeå universitet och Tekniska universitetet i Wien/Bioenergy 2020+.

Tjänsten inkluderar en tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år (maximalt 5 år). Institutionstjänstgöring (exempelvis undervisning) kan tillkomma upp till 20 % av heltid.

Kvalifikationer

För att betraktas som behörig för tjänsten krävs civilingenjörsexamen/magisterexamen/masterexamen inom kemiteknik/materialteknik/teknisk fysik eller motsvarande samt med ett starkt intresse för termokemisk omvandling. Du bör vara en god lagspelare, ha förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har goda kunskaper i engelska och lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift. Erfarenheter av forskning eller utveckling inom högtemperaturkemi och termokemisk omvandling är meriterande.

Om två sökande har likvärdiga kvalifikationer kommer prioritet ges till det underrepresenterade könet.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet                    

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Professor tillika ämnesföreträdare/Avd chef Marcus Öhman (+ 46-920-491977), marcus.ohman@ltu.se

Fackliga företrädare;
SACO-S Christer Gardelli, (+46)920-49 1809 Christer.Gardelli@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 30 April 2019
Referensnummer: 718-2019