arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i energiteknik med inriktning mot termisk processkemi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 oktober

 • Sök jobbet senast

  4 november

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi söker en doktorand i energiteknik med specialisering i termisk processkemi för ett projekt om grundläggande studier av reaktivitet hos cementklinker med sekundära tillsatsmaterial med syfte att stödja utvecklingen av nya processer för hållbar framställning av cement och bränd kalk.

Sista datum för ansökan är 4 november 2020. Anställningen tillsätts den 1 januari 2021 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning

Det övergripande målet för forskningen, till vilken den aktuella anställningen anknyter, är att finna nya processtekniska lösningar som möjliggör koldioxidinfångning för cement- och kalkindustrin.

Planen för detta doktorandprojekt innefattar att ta fram ny kunskap relaterad till reaktivitet hos cementklinker med sekundära tillsatsmaterial i atmosfärer med varierande temperatur och koldioxidkoncentration; kunskap som är nödvändig då teknikutvecklingen sannolikt innefattar nya värmekällor och högre koldioxidhalter i processgaserna.

Forskningsarbetet innefattar bl.a. utredning och utvärdering av hur kalcinering och klinkermineralbildning hos karbonatbaserade råmaterial vid elektrisk uppvärmning sker, detaljerad faskemiska studier under upphettning, samt utredning syftande till att optimera de nya processerna. Arbetet innefattar laboratorieexperiment med konventionella analysmetoder såsom t.ex. SEM-EDS, XRD, XRF, termisk analys (TGA-DTA-DSC) och titrering.

Projektet är en del av verksamheten vid Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk vid Umeå universitet. Projektet utförs i nära samverkan med industriparterna Cementa AB, SMA Mineral AB, Abetong AB, Betongindustri AB och Föreningen Mineralteknisk Forskning MinFo, vilka kommer att vara representerade i doktorandens referensgrupp.

https://www.umu.se/centrum-for-hallbar-produktion-av-cement-och-brand-kalk/

Kompetenskrav

Sökanden måste ha en grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå i kemiteknik, energiteknik med inriktning mot termisk processkemi, eller motsvarande kvalifikationer. Förkunskapskrav för doktorandutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng ska vara på avancerad nivå.

Förutom dessa grundläggande behörigheter krävs att sökanden har fullgjort minst 120 högskolepoäng inom kemi, kemiteknik, eller andra ämnen som är direkt relevanta för forskningen. Sökande som i något annat system, antingen inom Sverige eller utomlands, har förvärvat i stort sett motsvarande kunskaper är också behöriga. Kraven måste vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till forskarutbildning men behöver inte vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

Sökanden ska vara mycket motiverad, målinriktad och ha förmåga att arbeta med huvudsakligen experimentella uppgifter både självständigt och i samarbete med andra. Sökanden måste ha ett starkt personligt intresse för att utveckla ny applicerbar kunskap inom ämnet för projektet. Projektet omfattar hantering av kemikalier och experiment vid höga temperaturer, vilket innebär att hög säkerhetsmedvetenhet är ett krav. Sökanden ska behärska engelska flytande, både i tal och skrift.

Övriga önskvärda kvalifikationer

Det är meriterande om den sökande genom examen, kompletterande utbildning eller yrkeserfarenheter är specialist inom högtemperaturprocesser relevanta för produktion av cement klinker och/eller bränd kalk.

Kunskaper i oorganisk kemi vid höga temperaturer rörande främst Ca-Si-Al-Fe-O systemet och dess högtemperatur faser är strakt meriterande, liksom erfarenhet från experimentella studier inom ovan nämnda system.

Kompetens i tillämning av avancerade analysmetoder på Ca-Si-Al-Fe-O systemet, särskilt XRD och Rietveld, samt optisk mikroskopering är starkt meriterande. Förtrogenhet med andra för forskningen relevanta metoder såsom TGA, DTA, DSC, XRF och SEM-EDS är meriterande.

God förmåga att kommunicera på svenska är meriterande.

Anställningsvillkor

Anställningen förväntas leda till doktorsexamen och doktorandens huvudsakliga uppgift är således att vara aktiv i forskning, doktorandkurser och eventuellt delta i undervisning på kurser på grundnivå. Anställningen är begränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år om undervisning och annat institutionsarbete utförs. Lönen fastställs enligt fastställd lönetrappa för doktorander vid Umeå universitet.

Ansökan

Din ansökan skall innehålla följande:

- Ett brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering för ansökan samt dina kontaktuppgifter (max 2 sidor).
- Curriculum vitae.
- Kopior av relevant(a) examensbevis och certifikat.
- En lista över universitetskurser med betyg. Observera att för internationella sökande ska betygssystemet förklaras i korthet.
- En kopia av magisteruppsats och eventuella publikationer.
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner.
Ansökan, inklusive bilagda handlingar, ska vara skriven på engelska eller svenska. Sista ansökningsdag är 4 november 2020.

Information

För mer information kontakta Markus Broström, Umeå Universitet, tel.: +46 90 786 59 71, e-post: mailto:markus.brostrom@umu.se, Matias Eriksson, Umeå Universitet, tel.: +46  70 271 32 74, e-post: mailto:matias.eriksson@umu.se, eller Bodil Wilhelmsson, Cementa AB, tel.: +46 8 625 68 34, mailto:bodil.wilhelmsson@cementa.se

Ansökan ska skickas via e-rekryteringssystemet Varbi senast 4 november 2020.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-01-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning