arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i energiteknik med inriktning mot snabb pyrolys av biomassa

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 november

 • Sök jobbet senast

  10 januari

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Avdelningen för Energivetenskap söker dig som vill doktorera inom ämnesområdet Energiteknik. I din forskning kommer du att utveckla snabba pyrolysprocesser för effektiv och hållbar omvandling av biomassa. Du kommer samarbeta med såväl forskare från olika ämnesområden (energi- och kemiteknik) och universitet/institut (nationella som internationella) som med teknik-/processägare.

Energiteknik finns vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik som är en ämnesmässigt bred institution med många framgångsrika forskargrupper och erkända utbildningsprogram. Energiteknik har ett nära samarbete med institut/företag/ industrier i såväl forskningsprojekt som studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samarbetar med forskare världen över.

Ämnesbeskrivning

Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Arbetsuppgifter

Målet för dig som doktorand är en doktorsexamen enligt de mål som är specificerade enligt Högskoleförordningen. Parallellt med avhandlingsarbetet kommer du läsa kurser som en del av din forskarutbildning.

Ditt doktorandprojekt är en del av ett pågående projekt finansierat av Energimyndigheten. Det övergripande målet för din forskning är att utveckla effektiva åtgärder, s k askrelaterade processkoncept, för att öka biooljeutbytet och kvaliteten vid snabb pyrolys av askrika skogsrester. Detta kan möjliggöra användning av råvaror av lägre kvalitet och därmed bredda råmaterialbasen, minska produktionskostnaderna och därmed öka implementeringen av bioolja från snabb pyrolys (FPBO) i den biobaserade transportbränslekedjan. De specifika målen med din forskning är att 1) bestämma bildningsprocessen och egenskaperna hos de asklager som bildas på värmebäraren (bäddpartiklarna) vid snabb pyrolys av biomassa, 2) bestämma hur egenskaperna hos bäddpartikellagrena påverkar FPBO-utbytet och kvaliteten, och 3) utveckla effektiva motåtgärder, d v s askrelaterade processkoncept, för att undvika eller undertrycka oönskad katalytisk aktivitet hos värmebäraren.

Du kommer att utföra pyrolysförsök i lab- och pilotskala och karaktärisera bildade asklager och FPBO med olika kemiska- och fysikaliska analysmetoder. Din forskning kommer du att utföra tillsammans med kollegor från bl a Luleå tekniska universitet, KTH, Tekniska universitetet i Wien/BEST och med teknikägarna BTG/BTG-BTL.

Kvalifikationer

För att vara behörig för anställning krävs en  civilingenjörsexamen, magisterexamen eller masterexamen inom kemiteknik/materialteknik/teknisk fysik eller motsvarande samt ett starkt intresse för termokemisk omvandling. Du bör både vara en god lagspelare och ha förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har goda kunskaper i engelska och lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift.

Erfarenheter av forskning eller utveckling inom högtemperaturkemi och termokemisk omvandling är meriterande.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information

Tidsbegränsad heltidsanställning under fyra år (upp till maximalt fem år). Institutionstjänstgöring upp till maximalt 20 % av heltid kan tillkomma.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor tillika ämnesföreträdare/Avd chef Marcus Öhman (0920-49 1977), marcus.ohman@ltu.se eller gäst professor/ professor Klas Engvall, 08-790 89 95, kengvall@kth.se

Fackliga företrädare;
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 10 januari 2021
Referensnummer: 4006-2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat