arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Energiteknik – Modellera energiomställningen i norr

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 maj

 • Sök jobbet senast

  5 juni

Om jobbet

Är du nyfiken på hur vi kan få till en energiomställning för att minska klimatförändringarna? Avdelningen för Energivetenskap söker dig som vill doktorera inom ämnet Energiteknik med inriktningen energisystemanalys och modellering, i syfte att förstå hur nordiska och subarktiska kommuner kan ställa om för att nå såväl nationella klimatmål som de globala målen för hållbar utveckling. Dina forskningsprojekt kommer att involvera scenarioanalys och energisystemmodellering av kommuner, samt bidra till utvecklingen av TIMES-Sweden och den nationella analysen. Ditt specifika fokus kommer vi tillsammans att diskutera fram med utgångpunkt från såväl det aktuella forskningsläget och samhällsbehov, som dina intressen och förkunskaper. Det finns ett behov av att stärka gruppen energisystemanalys med en doktorand inom energi-systemmodellering, för att bidra med kunskapen om hur Sverige kan nå ett långsiktigt hållbart energisystem (användning och försörjning). I energisystemanalysen beaktas både tekniska, fysikaliska, ekonomiska, politiska och miljömässiga aspekter. I vårt arbete ingår såväl att utveckla och använda modeller som att skapa scenarier och att kommunicera resultaten. Vi samarbetar med forskare världen över och har ett nära samarbete med ämnena nationalekonomi, statsvetenskap, rättsvetenskap och historia på LTU. 

ÄMNESBESKRIVNING

Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle. Inom området Energisystemanalys är forskningen inriktad mot omställningen mot en hållbar framtid, inklusive studier relaterat till nya tekniker, processintegration och styrmedel, såväl som till övergripande energisystemaspekter på lokal och nationell nivå.

ARBETSUPPGIFTER

Doktorandprojektet kommer att bidra till pågående forskningsprojekt genom att vidareutveckla våra energisystemmodeller för att bättre stödja nordiska och subarktiska kommuner i deras omställning till ett klimatneutralt och hållbart energisystem. På kommunnivå handlar det särskilt om att tillgodose transportbehov och uppvärmningsbehov med bränslen, el och/eller fjärrvärme. En av utmaningarna är att fånga energibalansen varje timme för varje energibärare på ett förenklat sätt i en modell gjord för att bedöma långsiktig energiomgång. Att stödja kommunerna handlar om mer än modellutveckling, det handlar även om att formulera relevanta scenarier och att kommunicera resultaten från scenarioanalysen. Fokus för doktorandprojektet är på metodik- och/eller modellutveckling. Det som utvecklas på lokal skala kan även komma att implementeras i vår nationella TIMES-Sweden modell.

KVALIFIKATIONER

För behörighet krävs civilingenjörsexamen eller motsvarande grundläggande behörighetskrav med inriktning mot miljö och energi, teknisks fysik eller motsvarande. Då forskningen är mycket kommunikativ kräver vi att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Du bör uppvisa förmåga att kunna arbeta inom en tvärvetenskaplig miljö. Kvalificerande: Avancerad kunskap och färdigheter av energisystemoptimeringsmodellering, Grundläggande kunskaper och färdigheter inom Operationsanalys, samt inom Energi- och miljösystemanalys, Förmåga att arbeta självständigt, samt att formulera och hantera vetenskapliga problem. Önskvärt är: Avancerad kunskap och färdigheter inom energi- och miljöteknik, Kunskap och färdigheter inom miljöekonomi och inom hållbar utveckling, Arbetarerfarenhet från internationella miljö- eller energiorganisationer, Goda skriftliga och muntliga kunskaper i Svenska. För ytterligare information se Studieplaner för forskarstudier vid fakulteten för energiteknik.

INFORMATION

För komplett platsannons vänligen besök vår webplats ltu.se/ledigajobb. Doktorandstudierna pågår på heltid under 4 år och inkluderar deltagande i kurser vid LTU och eventuellt vid andra universitet, samt presentation av din forskning internationellt. Institutionstjänstgöring upp till 20 % av heltid kan tillkomma. Tjänstgöringsort är Luleå. För ytterligare information: Universitetslektor Anna Krook-Riekkola, 0920-492552, Anna.Krook-Riekkola@LTU.se Ämnesföreträdare professor Marcus Öhman, 0920-491977, Marcus.Ohman@LTU.se. Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-491809, christer.gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-491792, lars.frisk@ltu.se

ANSÖKAN

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV, forskningsplan och examensbevis. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Din ansökan bör innehålla: 1) CV, 2) Personligt brev som beskriver varför du är intresserad av tjänsten och hur forskningsprojektet matchar dina intressen och bakgrund, 3) Förslag till forskningsmål och plan (1-3 sidor) kopplade till ämnet som beskrivs i annonsen, 4) Examensbevis eller motsvarande från universitet och andra dokument som du vill åkalla (kopior av betyg, information om referenser, rekommendationsbrev etc.). Dessutom måste en relevant avhandling bifogas ansökan.

Sista ansökningsdag: 5 juni 2020
Ref nr: 1745-2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat