arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i endokrin celldifferentiering och funktion

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 september

 • Sök jobbet senast

  19 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Docent Isabella Artner leder forskningsgruppen Endokrin celldifferentiering och funktion vid Stamcellscentret vid Medicinska fakulteten.

I forskargruppen undersöker vi hur endokrina celler utvecklas i bukspottkörteln. I vår forskning använder vi cellbiologi och transkriptomiska tillvägagångssätt. Gruppen består av fyra personer med olika bakgrund (experimentell, beräkning). Vi samarbetar med flera grupper i Sverige och internationellt.

Inom forskargruppen värnar vi om att skapa en kreativ och stimulerande arbetsmiljö för att främja nya idéer och självständigt tänkande.

Vi söker nu en driven doktorand för att arbeta i doktorandprojektet "Transkriptionell reglering av embryonal alfacelldifferentiering". Anställningen är begränsad till 4 år på heltid med önskat startdatum är den 1 oktober 2021 eller efter överenskommelse.

Kravprofil och arbetsuppgifter


Vi söker en doktorand som är intresserad av cell- och utvecklingsbiologi, med fokus på alfa- och betacellbildning samt diabetes. Projektet syftar specifikt till att identifiera och studera gener som är viktiga för alfacellsbildning och funktion och koppla dessa till genetiska data om funktion i bukspottskörteln och diabetes.

Utöver att följa doktorandprogrammet, samt delta i relevanta kurser för utbildningen, innehåller tjänsten också följande uppgifter:

- Etablering och differentiering av iPS-cellinjer
- Generera och analysera transcriptomicsdata
- Handha en labbbok och liknande administrativa uppgifter
- Sammanställa och tolka resultat där viss bioinformatik ingår
- Skriva vetenskapliga artiklar för publicering

Doktoranden måste aktivt delta i seminarier och andra viktiga möten och presentera projektet vid möten i enlighet med studieplanen. Det är doktorandens ansvar att:

- Söka kontakt med de kollegor som bäst stöder en diskussion om resultaten
- Hitta sätt för karriärstöd
- Formulera, utveckla och optimera sätten för kommunikation med handledare och kollegor för att på bästa sätt främja doktorandens arbetssätt och kvalifikationer

Kvalifikationer


Krav

- Civilingenjör i cell- eller utvecklingsbiologi eller motsvarande
- Goda laboratoriekunskaper, inklusive hantering av möss, dissektion och histologi hos mus och mänsklig endodermal vävnad och arbete med cellinjer
- Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt
- Mycket bra skriv- och läsförståelse

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Den framgångsrika sökanden är driven, nyfiken och ansvarsfull. Det krävs att du har en god kommunikativ förmåga och är bra på att samarbeta. Dessutom kräver arbetsuppgifterna att du är organiserad och har förmågan att prioritera dina uppgifter.

Meriter


- Utbildning i molekylärbiologi, biokemi eller praktisk erfarenhet inom dessa områden
- Grundläggande kunskap inom bioinformatik
- Utbildning och erfarenhet av att arbeta med musmodeller
- Goda kunskaper om utveckling och vuxen bukspottkörtels morfologi

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 oktober 2021 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning