arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Elkraftteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 september

 • Sök jobbet senast

  2 oktober

Om jobbet

med inriktning mot beräkning av acceptansgräns av distributionsnät för solkraft

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Ericsson, Scania, LKAB, SKF, Skellefteå kraft, Vattenfall och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Elkraftgruppen vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå är en av Sveriges största forskningsgrupper inom elkraft som leds av professor Math Bollen och biträdande professor Sarah Rönnberg. Gruppen består just nu, utöver ämnesföreträdare, av två ytterligare professorer, tre övriga seniora forskare, tre forskaringenjörer, och 16 doktorander. Gruppens nuvarande forskningsinriktningar är: elkvalitet i låg-, mellan- och högspänningsnät; integrering av förnyar elproduktion och elbilsladdning; smarta elnät och elmarknader. Gruppen har ett nationellt och internationellt gott rykte vad gäller ledande forskning.

Se information om Elkraftteknik vid Luleå tekniska universitet

ÄMNESBESKRIVNING
Forskningsämnet Elkraftteknik omfattar studier av hållbara system för elgenerering, transport av elektrisk energi samt växelverkan mellan elnät, elgenerering och elanvändning.

DOKTORANDPROJEKT/ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en doktorand inom området kraftsystemsimulering med inriktning på integrering av förnybar elproduktion.

Doktorandprojektet är en del av ett projekt finansierade av Energimyndigheten. Projektet handlar om utveckling, utvärdering och tillämpning av metoder för att uppskatta acceptansgränsen av eldistributionsnät. Acceptansgränsen anger hur mycket ny produktion (tex solkraft) och ny förbrukning (tex laddning av elfordon) kan anslutas till elnätet utan att äventyra tillförlighet eller elkvalitet av nätet.

Inom projektet ska en plattform tas fram som kan importera elnät baserade på standardiserad nätmodell som införs i Europa (IEC 61970-CGMES). Plattformen ska identifiera kunder och nätkomponenter samt tillskriva produktion, förbrukning och eventuellt även tidserier till de olika noderna. Uppdraget består vidare i att utveckla en beräkningsmotor för acceptansgränsberäkningar baserat på Fraunhofer PandaPower eller EPRI OpenDSS open source kraftsystem analysprogram.

Projektet kommer genomföras i nära samarbete med ett antal elnätsföretag i Sverige, och eventuellt även utomlands.

Målet för dig som doktorand är en doktorsexamen efter motsvarande fyra års forskarutbildning på heltid enligt de mål som är specificerade enligt Högskoleförordningen. Nuvarande ingångslön för doktorand är 30 300 kr/månad med möjlighet till höjning till 35 200 kr/månad vid Lic/150hp/mittseminarium. Parallellt med avhandlingsarbetet kommer du läsa kurser som en del av din forskarutbildning.

Tidsbegränsad heltidsanställning under fyra år (upp till maximalt fem år). Institutionstjänstgöring om högst 20 % av heltid (vanligen i form av undervisning och administrativt arbete) kan komma att ingå i arbetsuppgifterna utöver forskarutbildningen.

Tjänstgöringsort: Skellefteå. Kortare period med utbyten på elnätsföretag eller utländskt forskningsinstitut kan förekomma.

KVALIFIKATIONER

För att vara behörig för anställning krävs en Civilingenjörs-, Masterexamen eller en motsvarande teknisk examen med inriktning lämplig för forskning inom elkraftteknik, t.ex. elektroteknik, elektronik, energiteknik, teknisk fysik eller motsvarande områden. Alternativt 240 högskolepoäng inom elektroteknik, elektronik eller motsvarande med 60 högskolepoäng på avancerad nivå med kurser i elkraftteknik.

Avancerade kunskaper i skriven och talad engelska är ett krav. Tidigare erfarenhet av forskning, utveckling eller forskningsinriktad utbildning i ett ämne relevant för arbetsuppgifterna är meriterande, likaså att kunna bidra till undervisning på högskoleingenjörsprogrammet (som ges på Svenska).

Erfarenhet av kraftsystemssimuleringar är meriterande liksom tidigare erfarenhet från arbete med IEC informationsmodeller som CIM IEC 61970, kunskaper eller erfarenhet av arbete med nätplanering för elnätbolag är också meriterande.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

INFORMATION

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Math Bollen, math.bollen@ltu.se eller Nicholas Etherden, nicholas.etherden@vattenfall.com

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

ANSÖKAN

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2891-2020
Sista ansökningsdag: 2 oktober 2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat