arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Elektroteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 juli

 • Sök jobbet senast

  30 juli

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning

Forskningsämnet för doktoranden handlar om millimetervåg Massiv multipel-input multipel-output (MIMO)-system, en typ av teknik för trådlös kommunikation som är väsentlig för Beyond 5G.

Mer specifikt, ämnet är implementering av basbandsprocessning för Massiv MIMO vid millimetervåg, vilket inkluderar metodutveckling för basbandsalgoritmer, motsvarande integrerade elektroniska kretsar och demonstrationssystem med FPGA.

Doktoranden kommer att samarbeta i ett EU ECSEL-projekt, BEYOND5 (Building the fully European supply chain on RFSOI, enabling New RF Domains for Sensing, Communication, 5G and beyond). BEYOND5 har 37 partners från akademi och industri, vilka tillsammans tar fram 3 pilotlinjer och bygger 6 demonstratorer.

Arbetsuppgifter

Forskningen sker inom området konstruktion av digitala integrerade kretsar för Massiv MIMO vid millimetervåg. Huvudapplikationen är kabin-kommunikation i moderna flygplan. Fokus kommer att ligga på hur man utnyttjar egenskaperna hos Massiv MIMO vid millimetervåg, utbredningsmiljön i kabinen och maskin-inlärning för att förenkla hårdvaran och reducera effektförbrukningen. Doktoranden kommer att samarbeta både med andra doktorander lokalt och med andra partners på en FPGA-plattform för demonstratorer och på FDSOI-teknik för effektiva digitala kretsar.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket
innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik, teknisk nanovetenskap eller informations- och kommunikationsteknik.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet av koncept, analys, design och implementering av digitala integrerade kretsar.
- Erfarenhet av design av prototypsystem med FPGA- och/eller ”software-defined radio” plattformar.
- Goda kunskaper inom trådlös kommunikation och särskilt massiv MIMO-system.
- God förståelse av digital signalbehandling för trådlös kommunikation.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkes-erfarenhet.
Övriga meriter:

- Kurser, examensarbete och erfarenhet av design av integrerade kretsar.
- Erfarenhet av design och implementering av digital basbandsprocessning för trådlösa system.
- Erfarenhet av CAD-system för digitala integrerade kretsar.
- Kunskaper om arkitekturer och kretsar för analoga sändare och mottagare är fördelaktiga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Visstidsanställning