arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i elektroteknik med inriktning mot informationssäkerhet

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  20 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning

Doktorand i elektroteknik med inriktning mot säkerhet för produktionssystem och principer för säker analys och skydd av data i/från produktionssystem i molnsystem.

Forskningsområdet täcker frågeställningar kring principer för skyddad dataanalys i molnmiljöer för uppkopplade produktionssystem. Forskningen är inriktad på att kombinera existerande principer för säker kommunikation med nya skyddsmekanismer i systemen. Speciellt kommer vi att undersöka hur man med hjälp av tillståndsreplikering kan få ökad säkerhet i systemen och möjliggöra datadelning under kontrollerade former. Doktoranden kommer även att arbeta med generering av profiler accesskontroll med hjälp av maskininlärning.

Arbetsuppgifter

Doktoranden ska undersöka olika principer för att autentisera datakällor och användare i produktionssystem. Det ingår att undersöka hur man kan dela data mellan olika aktörer i distribuerade system. Vi är speciellt intresserade av att undersöka möjligheterna vad det gäller förstärkt säkerhet med hjälp av s.k. ”digital tvillingar”. Olika principer för tillståndsreplikering och data delning med hjälp av digital tvillingar skall undersökas och analyser med avseende på säkerhet och prestanda. Doktoranden kommer även arbeta med skydd av dataanalys i så kallade ”containers” och hur skyddsprofiler för containers kan genereras med hjälp av maskininlärningsalgoritmer. Målet är att ta fram nya modeller och protokoll samt att testa och verifiera dessa under realistiska förhållande med hjälp av simuleringar och prototyputveckling. 

Forskningen finansieras av ett SSF projekt (SEC4FACTORY) och det förväntas ett tätt samarbete med övriga projektpartners. Genom dessa finns det även möjlighet till europeiskt forskarutbyte.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik  eller teknisk nanovetenskap

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Mycket goda dator- och kommunikationssäkerhetskunskaper.
- Mycket goda programmeringskunskaper.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Kurser och/eller examensarbete inom datorsäkerhet och/eller kryptoteknik.
- Yrkeserfarenhet inom industriella styrsystem.
- Erfarenhet av avancerad mjukvaruutveckling.
- Kunskap i maskininlärningsmetoder.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Visstidsanställning