arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Elektroteknik med inriktning mot elektromagnetism

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 januari

 • Sök jobbet senast

  7 februari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för elektro- och informationsteknik består av fyra avdelningar: ”Säkerhets- och nätverkssystem”, ”Kommunikationsteknologi”, ”Integrerade elektroniksystem” och ”Elektromagnetism och nanoelektronik”.

Institutionen deltar i det strategiska forskningsområdet Excellence Center at Linköping-Lund in Information Technology (ELLIIT) tillsammans med flera institutioner vid Lunds universitet, Linköpings universitet, Blekinge tekniska högskola och Halmstad högskola.

Ämnesbeskrivning

Elektroteknik vid LTH spänner över elektromagnetisk fältteori, elektronik, nätverk, säkerhet, signalbehandling, samt trådbunden och trådlös kommunikation. Ämnet syftar till förståelse av den bakomliggande fysiken genom teoretiska och experimentella metoder, såväl som att formulera, förverkliga och verifiera effektiva lösningar i varierande tillämpningar. Denna anställning fokuserar på elektromagnetisk fältteori.

Elektromagnetiska fält finns runt omkring oss och är en integrerad del av våra liv. Applikationer växer fram med varje tekniskt framsteg och vi är nu omgivna av elektromagnetiska enheter och snabbt växande IoT. Dessa användningsområden ger flera intressanta forskningsområden som stora gruppantenner opererande i flera frekvensband och intelligenta reflekterande eller transmitterande ytor med komplexa strålningsmönster. Projektet nedan inkluderar forskningsområden inom design av elektromagnetiska strukturer och mättekniker för att verifiera dem.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

En nyckelteknik till nästa generations uppkopplade samhälle är att kunna mäta strålning för att verifiera och utveckla enheter. I detta projekt tänker vi utveckla en realtidssensor för elektromagnetiska fält. Tekniken möjliggörs av en genomskinlig metayta konstruerad för att omvandla mm-vågstrålning från 5G/6G-enheter (och kommande generationer) till värmebilder med hjälp av en infraröd kamera. Med den föreslagna tekniken kan låga effektnivåer som motsvarar enheter i konsumentprodukter mätas, vilket möjliggör snabb verifiering och testning av 5G och följande kommunikationsgenerationer.

Anställningen inkluderar analys och vidareutveckling av befintliga lösningar, användning av elektromagnetisk fältteori för att identifiera nya lösningar, och verifiering främst genom numeriska simuleringar och experimentell verifiering av prototyper kan också vara relevant. Olika projektriktningar kan övervägas i samarbete med andra universitet och/eller industri.

Projektet är ett gemensamt ELLIIT-projekt med en doktorand vid Lunds universitet och en vid Linköpings universitet (i forskargruppen för tryckt elektronik vid Laboratoriet för organisk elektronik, se separat annons). LU- och LiU-teamen skapar tillsammans en tät samarbetsmiljö där teoretisk modellering, design, tillverkning av flexibla metaytor och slutlig karaktärisering går hand i hand. Doktorandernas verksamhet sammanflätas där snabb återkoppling från modellering, tillverkning och karaktärisering är avgörande för att främja förståelsen och tekniken för metaytorna.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för elektroteknik uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Mycket god kunskap om ett eller flera ämnen inom elektromagnetism, matematik eller klassisk fysik.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
För annonsen i sin helhet se:https://lu.varbi.com/what:job/jobID:456271/?lang=se

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Visstidsanställning till