arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ekotoxikologi

 • Yrkesroll

  Marinbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 januari

 • Sök jobbet senast

  24 februari

Om jobbet

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2020-02-24.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) på Stockholms universitet har sin forskning och utbildning belägen vid Arrheniuslaboratorierna, på universitetsområdet Frescati. Forskningen här genomförs inom ett brett spektrum av biologiska ämnesområden, inklusive ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. För närvarande arbetar cirka 140 personer på DEEP med de allra bästa metoderna i en internationell forskningsmiljö som kännetecknas av internationellt erkända forskare och en hög grad av professionalism.  

Projektbeskrivning

Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en doktorand för projektet ”Kan cyanobakterieblomningar göra östersjöfisk mindre giftig?” finansierat av Formas.

Projketet syftar till att undersöka hur tillväxt och miljögiftsanrikning hos strömming, som i dagsläget innehåller för höga halter av miljögifter, kan komma att förändras i ett framtida klimat. Kvävefixerande cyanobakterier som gynnas av varmare vatten göder växt- och djurplankton under sommaren, den tid på året då strömming är som mest födobegränsad. Hur mycket av cyanokväve som når fisk kan studeras genom en kombination av olika tekniker, bl.a genom retrospektiva analyser av stabila isotoper i sparade prover av strömming och bottenfauna från miljöövervakningens unikt långa tidsserier, befintlig data om miljögifter och annan miljöövervakningsdata, samt ny säsongsmässig insamling av fisklarver. Datat kommer användas i bioenergetiska modeller för att kvantifiera fisktillväxt och anrikning av miljögifter under de olika åren och från olika delar av Östersjön. Utifrån de historiska analyserna av fisktillväxt under olika blomningsintensiteter kommer vi kunna ge rekommendationer om hur stor blomningen bör vara utan att minska fiskproduktionen eller öka vår exponering för miljögifter.

Behörighetskrav

Se länk till fullständig annons nedan.

Urval 
Bedömningsgrunder vid urval för antagning till utbildning på forskarnivå i ekotoxikologi är förtrogenhet med ämnets teori och tillämningar, ämneskunskaper med relevans för forskningsuppgiften (ekotoxikologi är per defintion tvärvetenskapligt), förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, förtrogenhet med engelska, kreativitet, analytisk förmåga, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga. Erfarenhet av stabila isotoper, fiskekologi och/eller kunskaper inom statistisk modellering och programmering i R är särsilt meriterande. Fältarbete sker sommartid vid Askölaboratoriet med allt vad fältarbete innebär. Körkort och intresse av att undervisa är önskvärt.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Läs vidare i den fullständiga annonsen. Se länk nedan.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av projektansvarige Agnes Karlson, tfn 08-16 12 46, agnes.karlson@su.se, eller ämnesföreträdaren Jonas Gunnarsson tfn 070-576 24 21, jonas.gunnarsson@su.se.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Marinbiolog

Lön

Lönestege för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat