arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ekonomisk historia

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  10 december

Om jobbet

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2019-12-10.

Projektbeskrivning

Doktorandutlysningen görs inom projektet ”Facklig internationalism och internationell arbetsgivarlojalitet. Den svenska teko-sektorn och Europaintegrationerna 1957–1995”. Projektet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och leds av docent Johan Svanberg.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Institutionsstyrelsen får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet ekonomisk historia och har den som uppfyller följande villkor:
 • genomgången utbildning på grundnivå i ekonomisk historia eller motsvarande utbildning om minst 90 högskolepoäng, samt genomgången utbildning på avancerad nivå i ekonomisk historia eller motsvarande utbildning om minst 30 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng skall utgöras av självständigt uppsatsarbete.
 • genomgången högskoleutbildning med teoretisk inriktning i för utbildningen på forskarnivå relevanta ämnen om ytterligare 60 högskolepoäng eller motsvarande utbildning.
 • tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.
Behörighetskraven ska vara uppfyllda senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: självständighet i analys och upplägg i tidigare arbeten, förmåga till problemformulering och stringens i tidigare arbeten, visad förmåga att hålla givna tidsramar, metodologisk och teoretisk mognad i tidigare arbeten, god kommunikations- och samarbetsförmåga, förmåga att studera källmaterial och läsa facklitteratur på både svenska och engelska samt kunskaper i tyska, franska eller italienska är meriterande men inget krav.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av projektledare Johan Svanberg, tfn 08-16 42 87, Johan.Svanberg@ekohist.su.se, studierektor på forskarnivå Rodney Edvinsson, tfn 08-16 13 86, Rodney.Edvinsson@ekohist.su.se, eller prefekt Thomas Jonter, tfn 08 16 30 08, Thomas.Jonter@ekohist.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Se fullständig annons.

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.