arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ekonomisk historia

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 april

 • Sök jobbet senast

  10 juni

Om jobbet

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2021-06-10.

Vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer bedrivs forskning och undervisning inom flera olika områden, men är huvudsakligen koncentrerad till områdena Ekonomisk historia och Internationella relationer. Institutionen har ca 70 anställda lärare, forskare och administrativ personal.

Forskarutbildningsämne

Ekonomisk historia handlar ytterst om hur människors och samhällens försörjning och resursfördelning utvecklats över tid. Inom ekonomisk historia studerar vi olika aspekter av ekonomisk tillväxt, monetära och finansiella förhållanden, arbete, reproduktion, genusarbetsdelning och användning av naturresurser under skilda tidsepoker. Se även:
www.ekohist.su.se/forskning/forskarutbildning/ekonomisk-historia/utbildningens-upplägg.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ekonomisk historia  och ska uppfylla följande villkor:

1. Genomgången utbildning på grundnivå i ekonomisk historia eller motsvarande utbildning om minst 90 högskolepoäng, samt genomgången utbildning på avancerad nivå i ekonomisk historia eller motsvarande utbildning om minst 30 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng skall utgöras av självständigt uppsatsarbete,
2. genomgången högskoleutbildning med teoretisk inriktning i för utbildningen på forskarnivå relevanta ämnen om ytterligare 60 högskolepoäng eller motsvarande utbildning,
3. tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. 

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Se fullständig annons.

Vid tillsättningen kommer avseende att fästas vid förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av  Studierektor Rodney Edvinsson, tfn 08-16 13 86, Rodney.Edvinsson@ekohist.su.se. Det går även att kontakta instutitionens prefekt Magnus Petersson, tfn 08-16 31 62, magnus.petersson@ekohist.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats Lediga jobb - Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat