arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ekologi och evolution

 • Yrkesroll

  Botaniker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 januari

 • Sök jobbet senast

  24 februari

Om jobbet

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2020-02-24.

Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) på Stockholms universitet har sin forskning och utbildning belägen vid Arrheniuslaboratorierna, på universitetsområdet Frescati. Forskningen här genomförs inom ett brett spektrum av biologiska ämnesområden, inklusive ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. För närvarande arbetar cirka 140 personer på DEEP med de allra bästa metoderna i en internationell forskningsmiljö som kännetecknas av internationellt erkända forskare och en hög grad av professionalism.  

Projektbeskrivning

Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en doktorand inom projektet Mikrobiomets betydelse för växt-herbivore-parasitoid-interaktioner. Det övergripande syftet med projektet är att studera hur sammansättningen av mag- och tarmfloran påverkar värdens ekologi och evolution; hur det påverkar värdväxtval och förmågan att försvara sig mot parasitsteklar. Doktorandprojektet syftar till att (i) sekvensera mag- och tarmfloran för att studera skillnader i sammansättningen mellan värdarter, (ii) studera mekanismer hur mag- och tarmfloran överförs mellan generationer (framför allt mellan vuxna och larver) och (iii) studera hur genuttrycket hos värden beror på mag- och tarmflorans sammansättning. Den sista frågan kommer att studeras i relation till värdväxtval men också i relation till de försvarsmekanismer som värden har mot parasitsteklar. Projektet kommer att genomföras med ett ekologiskt system bestående av en grupp skalbaggar (bladbaggar), deras värdväxter och de parasitsteklar som angriper skalbaggslarverna. Inom projektgruppen finns mer än 20 års erfarenhet av systemet, inkluderande en gedigen förståelse av både ekologiska och fysiologiska processer som påverkar samspelet mellan arter samt en omfattande genomisk bakgrundsinformation (både RNA- och DNA-sekvensering).

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i ekologi och evolution krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng ska vara kurs i något av områdena ekologi eller evolution, och 30 högskolepoäng ska vara självständigt arbete i något av områdena ekologi eller evolution. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.  

Urval 
Bedömningsgrunder vid urval för antagning till utbildning på forskarnivå i ekologi och evolution är förtrogenhet med ämnets teori och tillämpningar, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, förtrogenhet med engelska, kreativitet, analytisk förmåga, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga. Meriterande för tjänsten är tidigare erfarenhet av molekylära metoder (DNA/RNA-extraktion) och/eller bioinformatisk analys.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av projektansvarige Peter Hambäck, tfn 073-076 51 26, peter.hamback@su.se, eller ämnesföreträdaren Johan Ehrlén tfn 08-16 12 02, johan.ehrlen@su.se.

Fackliga företrädare

Se fullständig annons.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Botaniker

Lön

Lönestege för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat