arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i DSV med inriktning säkerhet för IoT-nätverk

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  12 december

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.

IoT-nät kommer att kräva säkerhetsgarantier och protokoll i framtiden för att bli lämpliga för antagande i många planerade applikationer vars informationssäkerhet är av största vikt.

Flera metoder för att säkerställa säkerhet har rapporterats under det senaste decenniet eller så. De har dock inte anpassats specifikt till IoT-nätverk och deras applikationer. Forskningen kommer att utveckla nya primitiv och protokoll för lätt kryptografi som passar de två kritiska och starkt relaterade framtida nätverksarkitekturerna, IoT och 5G. Forskningen kommer att ge avancerad kunskap inom kryptografisk teori, tillhandahålla nya primitiv och protokoll för behoven i de nya nätverken och visa att de nya säkerhetssystemen är praktiska. Projektet syftar till att ge samhället en säker miljö där nästa generation av digitala tjänster säkert kan distribueras.

Kandidaten kommer att studera design och analys av olika kryptografiska primitiv och protokoll. Exempel kan innefatta lättviktsidentifierings- och autentiseringsprotokoll, nyckelhanteringsprotokoll som tillhandahåller långsiktig säkerhet, inkrementella kryptografiska primitiva och kvantisäkra protokoll baserade på olika postkvant-primitiv.

Forskningen är en del av profilområdet för industriell IT och digitala tjänster vid Mid Sweden University och kommer att genomföras i samarbete med andra forskare som ingår i STC Research Center.

Arbetsuppgifter: Egen forskarutbildning innefattande forskning (100%).

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. Tidigare erfarenhet från arbete med diskret matematik, abstrakt algebra, nätverkssäkerhet, informationsteori, algoritmer, trådlös kommunikation, och programmering ses som en fördel. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som i första hand motsvarar två års heltidsstudier och förväntas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan komma att förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålls. Tillträde enligt överenskommelse.

Placeringsort: Sundsvall


Tillträde: Efter överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av Prof. Mikael Gidlund, Epost mailto:mikael.gidlund@miun.se, eller Patrik Österberg, Institutionschef, Tel. 010-142 86 14. Epost: https://miun.varbi.com/center/tool/position/297914/edit/tab:2/checklist:Doktorander/patrik.osterberg@miun.se

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas. Ansökan vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 12 december 2019.

 

 

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.