arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i drift och underhållsteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

-med inriktning mot maskininlärning, simulering av dynamiska system och akustik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Drift och underhåll är ett snabbt växande forskningsområde och ett viktigt område inom många industrier där underhållskostnaderna en av de största enskilda kostnadsposterna. Ett effektivt underhåll kan generera inkomster för industrin genom bättre anläggningsutnyttjande och högre tillgänglighet. Genom välplanerat underhåll kan även externa och interna operativa risker kontrolleras och minimeras.

Ämnesbeskrivning

Drift- och underhållsteknik handlar om utveckling av metoder, modeller och verktyg för att säkerställa hög driftsäkerhet och effektiva underhållsprocesser för både nya och befintliga system.

Ämnesområdet/avdelningen Drift- och underhållsteknik är multidisciplinärt till sin natur, och innehåller många vetenskapliga discipliner och nya framväxande teknologier. Avdelningens aktiviteter är anpassade till att hitta synergier med andra ingenjörsdiscipliner och bygga nätverk med många aktiva forskargrupper, lokalt och globalt. Avdelningen har varit framgångsrik med att erhålla anslag från EU och svenska forskningsfinansiärer som VINNOVA och SSF. Divisionen har lanserat en vetenskaplig tidskrift ”International Journal of System Assurance Engineering and Management” publicerad av Springer. Etableringen av SKF- University Technology Center för avancerad tillståndsövervakning har skapat en plattform för utveckling av prediktiva teknologier och tillståndsövervakning. Vid avdelningen finns ett eUnderhållslab och ett tillståndsövervakningslabb med tillhörande testanläggning för järnvägskomponenter. Avdelningen är dessutom fullt kompetent och tekniskt utrustad för att utföra forskningsarbete inom de framväxande områdena big data, prediktiv och preskriptiv analys.

Projektbeskrivning

Detta doktorandprojekt kommer att behandla en del av en digital tvilling där maskininlärningsmetoder och simuleringar av dynamiska system kommer att kombineras. Forskningsprojektet kommer att bedrivas inom domänen järnvägssystemet. De forskningsfrågor som kommer att behandlas i detta projekt är relaterade till analys av interaktion mellan järnvägsfordon och bana och möjligheten att klassificera olika järnvägssystem med avseende på tex. dess inverkan på komponenternas nedbrytning eller inverkan på miljön eller akustiska föroreningar som kurvskrik eller buller. Projektet kommer att kopplas till pågående EU-forskningsprojekt. Verkliga fallstudier av riktiga järnvägssträckor kommer att användas för att validera utvecklade metoder för klassificering av järnvägssystemet. Syftet med forskningen är att generera kunskap som kan användas för att förbättra underhållsgränserna för järnvägssystemet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna inom doktorandprojektet inkluderar aktivt deltagande i forskning och utveckling av resultat och leverabler kopplade till EU-projekt. Förutom det teoretiska examensarbetet kommer praktiskt arbete relaterat till datorprogrammering, simulering och fältmätningar av olika aspekter som ljud och vibrationer att inkluderas. Övriga arbetsuppgifter relaterade till forskarutbildningen kommer att specificeras inom den individuella forskarutbildningsplanen.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultetKvalifikationer
För att interagera med den svenska infrastrukturägaren Trafikverket och för att kunna bidra till projektresultat ska du kunna tala och skriva svenska och engelska flytande. För att vara behörig för anställning krävs civilingenjörsexamen i ämnet datavetenskap, teknisk fysik, elektro, mekatronik eller liknande utbildning. Ämnen inom examen som kommer att ses som meriterande är:

- Dynamik för mekaniska system

- Optimeringsteori
- Programmering
- Maskininlärning/artificiell intelligens
- Järnvägssystemteknik
- Akustik

De flesta anställda på ämnet Drift och underhåll är för närvarande män varför vi gärna ser kvinnliga sökande.

Information

Tidsbegränsad heltidstidsanställning under fyra år. Institutionstjänstgöring så som exempelvis undervisning kan tillkomma upp till maximalt 20 % av heltid. Tjänstgöringsort är Luleå.

För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Assoc. Prof. Matti Rantatalo, +46 920-49 2104, matti.rantatalo@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, (+46)920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 15 augusti, 2022
Referensnummer: 2538-2022

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat