arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i datorseende

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 februari

 • Sök jobbet senast

  8 mars

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy

Vi söker nu en doktorand inom datorseende.

Dina arbetsuppgifter

Forskningen kommer fokusera på robotseende med maskininlärning och djupa neuronnät. Specifikt kommer vi titta på osäkerhetsrepresentation för att öka tillförlitligheten på systemnivå. Ett konkret exempel är robotseende för att plocka upp föremål. Vanligtvis består den visuella perceptionen i detta fall av en objektdetektor som rapporterar den mest troliga objektpositionen. Om detektorn också rapporterar sin osäkerhet, så kan fall då objekt är svåra att se hanteras, t.ex. kan ett objekt som är delvis skymt då observeras igen, fast från ett annat håll.

Du kommer vara del av forskningsprojektet "Situation Aware Perception for Safe Autonomous Robots" som är ett samarbete mellan LiU och LTH och finansieras av ELLIIT. Forskningsresultaten kommer att presenteras i vetenskapliga tidskrifter och konferenser, till exempel i IJRR, TPAMI, ICRA och CVPR.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats

Avdelningen för Datorseende är en livlig forskningsmiljö med fem seniora forskare, två postdoktorer, tolv doktorander, samt ett flertal anknutna forskare. Avdelningen har identifierats som framstående svensk forskningsmiljö för AI i senaste Vinnova rapporten. Läs mer på http://www.cvl.isy.liu.se.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå inom exempelvis Teknisk fysik och elektroteknik eller Datorteknik genom att ha minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom bland annat datorseende, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning via länken nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 8 mars. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15671&rmlang=SE

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom Institutionen för systemteknik är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt institutionens avtalade lönestege för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat