arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i datorgrafik och bildbehandling

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  7 november

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Doktorand i datorgrafik och bildbehandling

Arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Doktorandtjänsten kommer att fokusera på foto-realistisk bildsyntes, matematisk modellering med glesa representationer samt mätning av materialegenskaper som ligger till grund för bildsyntes och visualisering. Vi kommer också att utforska metoder för s.k. “compressed sensing” för bildtillämpningar.

En detaljerad beskrivning av tjänsten finns i den engelska versionen av denna utlysning: Engelsk version

Behörighet
Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Sökande skall:

 •        Inneha en masterexamen eller motsvarande inom datavetenskap, teknisk fysik, tillämpad matematik, datorseende eller motsvarande ämnesområde. 
•       Inte ha någon tidigare doktorsexamen
 •        Ha mindre än 4 års anställning efter examen
•       Ha bott mindre än 12 månader i Sverige under de senaste tre åren

Sökandes lämplighet till tjänsten kommer att utvärderas efter dokumenterad erfarenhet och skicklighet inom följande kategorier:
 •        Stark bakgrund inom datorgrafik och/eller datorseende
•       Stark bakgrund inom tillämpad matematik eller signal behandling
 •        Erfarenhet av programmering och programmeringsspråk som t.ex. C/C++ och Python
•       Erfarenhet inom maskininlärning ses som en stark merit
 •        Erfarenhet från forskning och vetenskapliga publikationer ses som en stark merit

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom ITN är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat