arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i datavetenskap med inriktning mot datorgrafik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 mars

 • Sök jobbet senast

  17 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Projektbeskrivning

Detta projekt strävar mot att utveckla nya algoritmer för att generera realistisk 3D grafik för applikation inom förstärkt, virtuell eller kombinerad verklighet (Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Cross Reality (XR)).

Trots att modern grafikhårdvara kan generera väldigt imponerande bilder i realtid så är det fortfarande väldigt svårt att generera alla de miljarder pixlar som behövs för XR applikationer som ska kunna köra på portabla och strömsnåla plattformar. Vi kommer att fokusera på generering av bilder med realistisk och fysiskt förankrad datorgrafik i realtid på GPUer med tekniker såsom strålspårning och vägspårning (ray tracing, path tracing). Detta projekt kommer att undersöka hur moderna bilduppskalningmetoder grundade i maskininlärnings-tekniker (Deep Learning) kan användas då de extremt höga kraven på rumsliga och tidsmässiga detaljer enkelt kan rubba det mänskliga sinnessystemet med illamående och andra bieffekter till följd.

Doktorandtjänsten är också en del av forskningsprojektet "Real-Time Realistic Pixel Synthesis using Deep Learning for Augmented and Virtual Reality", vilket innefattar ett parallellt doktorandprojekt för utveckling av nya metoder för syntetisering av 3D modeller och texturer med hög detaljnivå med hjälp av fotogrammetri eller annan lågupplöst data.

Projektet finansieras av ELLIIT, en strategisk forskningsplattform i grunden finansierad av den Svenska regeringen. ELLIIT utgör därav en möjlighet för forskning att få synergieffekter mellan många olika discipliner samt mellan akademiska forskare och experter från industrin. ELLITT utmärker sig genom den höga kvalitén på dess forskning samt dess förmåga att attrahera och behålla framstående forskare, allt med målet av att bli erkänd som en forskningsorganisation av internationell toppklass. Forskningen kommer bedrivas tillsammans med Lunds Universitets datorgrafik-grupp (LUGG) vilka ofta samarbetar med Nvidias forskargrupp inom samma område.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för datavetenskap uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, informations- och kommunikationsteknik, teknisk fysik, eller teknisk matematik.

Övriga krav:


- Mycket stabil grund inom matematik, datorgrafik och avancerade bildgenereringsmetoder.
- Erfarenhet med C/C++ och GPU programmering (OpenGL/DirectX).
- Mycket god muntlig och skriftlig förmåga på i engelska.
- Förmåga att arbeta både självständigt och i små grupper.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Kunskap om och/eller erfarenhet med Deep Learning (maskininlärning).
- Nyligen gjorda utvecklingsprojekt eller program, framförallt de relaterade till datorgrafik
- Bekanthet med forskning inom datorgrafik
- Erfarenhet av AR/VR applikationer

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Visstidsanställning