arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i datavetenskap inom Software Defined Time Sensitive Networks

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juli

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund

En doktorandplats i datavetenskap med inriktning mot Software Defined Time Sensitive Networks (TSN) är öppen för ansökan till forskargruppen Distribuerade system och kommunikation (DISCO) vid Institutionen för matematik och datavetenskap, Karlstads universitet.

DISCO-gruppens forskning fokuserar på datakommunikation, molntjänster och nästa generations teknologier såsom programmerbara nätverk, SDN/NFV och 5G.

Arbetsuppgifter

Doktorandplatsen är kopplad till ett nytt projekt AIDA, som är ett industriellt samarbetsprojekt finansierat av KK-stiftelsen. AIDA syftar till att utveckla ett ramverk för nästa generations industriella Internet of Things (I-IoT), där Software Defined TSN kopplar ihop realtidsberäkningsplattformar och maskininlärning för att stödja nya användningsfall inklusive smart Industri och processkontroll i realtid. Befintliga TSN är statiska med avseende på konfiguration och hantering. Med integrering av TSN med 5G och realtime edge computing krävs en dynamisk hantering och (om-) konfiguration av TSN-noder för att lösa konfigurationsutmaningen. Ett Software defined kontrollplan för TSN kommer att undersökas inom ramen för den här doktorandtjänsten.

Doktoranden förväntas bedriva forskning inom detta område genom att kombinera implementationsarbete med praktiska experiment, simulering och/eller emulering av TSN och protokoll. Kandidaten bör ha en stark bakgrund och intresse för optimering, maskininlärning och software defined TSN. Kunskap och/eller erfarenhet inom ett eller flera av områdena kommunikationsprotokoll, programmering av SDN-controller, praktiskt arbete med Linux/Unix, nätverkssimulering/-emulering och dataanalys är därför önskvärda. Mycket god programmeringsförmåga samt goda kunskaper i skriven och talad engelska krävs.

Doktoranden förväntas arbeta dels självständigt, dels i team, med att entusiastiskt driva den senaste tekniken framåt. En stor del av arbetet kommer att ske i samarbete med andra forskare och ingenjörer från Ericsson Research, och det är därför önskvärt att doktoranden har god samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta i projekt.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap, masterexamen i datavetenskap eller avlagt civilingenjörsexamen i datateknik, eller som på̊ annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

För att lyckas med forskarstudier på Karlstads universitet måste kandidaten vara målinriktad och ihärdig i sitt arbete. Vid urvalet av de sökande kommer stor vikt att läggas på följande:

- förmåga att självständigt bedriva arbete,

- förmåga att kunna samarbeta med andra, - ha ett professionellt förhållningssätt och - förmåga analysera och arbeta med komplexa frågor.

Stor vikt fästs också vid personliga egenskaper och personliga lämplighet.

Anställningsvillkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.[MO1] 

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:


- ett personligt brev med en kort beskrivning av dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor lång)
- en meritförteckning (CV) som inkluderar dina relevanta erfarenheter och kunskap och eventuellt en lista över dina publikationer.
- examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum, översättningar till engelska eller svenska om originaldokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande, om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter.
- Rekomendationsbrev
- Kontaktinformation för två referenspersoner, av vilka minst en är en tidigare eller nuvarande handledare, eller motsvarande. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för de topplistade kandidaterna.

 Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

 Icke-elektroniska dokument kan skickas till:
Karlstads universitet
Registrator
651 88 Karlstad Sverige

Ange referensnummer REK2020/165

Sista ansökningsdag: 15 September 2020

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning