arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i datavetenskap, inom säkerhet för BPF i Linux

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning


Institutionen för matematik och datavetenskap utlyser en doktorandplats med avslutning doktorsexamen med inriktning mot säkerhet för BPF.

Doktorandplatsen är ett samarbete mellan forskargrupperna Distribuerade system och kommunikation (DISCO) och Privacy and Security (PriSec) vid Karlstads universitet och Red Hat Research.

DISCO-gruppens forskning inkluderar utvecklingen av transport- och applikations-lager protokoll, tekniker för låg-latens kommunikation, prestandamätningar och design av framtida 5G system för trådlös kommunikation såsom användandet av NFV/SDN och molnbaserade RAN och core nätverk. PriSec-gruppens forskning är bred, från interdisciplinär forskning kring användbarhet av säkerhetssystem och integritetsskyddande teknologier till trafikanalys och bidrag till Tor-projektet. Pågående forskning inkluderar hur man förklarar integritetsskyddande maskininlärning och förbättrade resurseffektiva trafikanalys-attacker med hjälp av sidokanaler (exempelvis involverande DNS).

Red Hat är världens ledande leverantör av lösningar baserade på öppen källkod för företag. Med ett samarbetsbaserat tillvägagångssätt levererar de högpresterande Linux, moln, container och Kubernetes-teknologier. Red Hat bidrar till många relevanta tillämpade forskningsprojekt inom öppen källkods-världen, bland annat med programmerbara nätverkslösningar av hög prestanda baserade på exempelvis eXpress Data Path (XPD) och Berkeley Packet Filter (BPF).

På samma gång sker arbete kring att förbättra säkerheten för Linux-kärnan (såsom kernel lockdown mode) som leder till en rad utmaningar kring att säkert kunna använda BPF från utanför kärnan i Linux.

Arbetsuppgifter


En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen vid doktorsexamen.

Doktorandplatsen är fokuserad på säkerhet för Linux-baserade system när BPF-kod tillhandahålls av användare för att köras i Linux-kärnan. Det planerade arbetet inkluderar hotmodellering, att förbättra den befintliga BPF verifieraren, minnessäkerhet och interaktionerna mellan BPF och utökad säkerhetsfunktionalitet i Linux-kärnan såsom kernel lockdown mode och cgroups. En viktig aktivitet är att bättre förstå när (och potentiellt var i Linux-kärnan) BPF är uppenbart säkert respektive osäkert att använda, och att arbeta för att utöka de fall då BPF säkert kan användas genom att undersöka möjliga lösningar till de identifierade anledningarna att BPF anses osäkert.

Doktoranden förväntas att forska inom området genom att kombinera säkerhetsanalyser med design av nya säkerhetsmekanismer samt praktiska experiment och implementation. Kunskap eller erfarenhet inom ett eller flera av områdena kärnprogrammering, praktisk användning av Linux/Unix, säkerhetsutvärderingar (exempelvis hotmodellering eller sårbarhetsforskning), säker konstruktion av system och dataanalys är meriterande. Mycket god programmeringsförmåga är ett krav.

Doktoranden förväntas arbeta dels självständigt, dels i team, med att entusiastiskt bedriva forskning. En stor del av arbetet kommer att ske i samarbete med andra forskare och ingenjörer från Red Hat, och det är därför önskvärt att doktoranden har god samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta i projekt.

Enligt överenskommelse mellan Karlstads universitet och Red Hat Research så kommer resultaten av samarbetet att tillgängliggöras fritt för allmänheten. Framförallt så kommer utvecklad mjukvara att släppas som öppen källkod och publikationer publiceras som open access.

Behörighet


För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet för antagningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap, masterexamen i datavetenskap eller avlagt civilingenjörsexamen i datateknik, eller som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder


För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning med fokus på de planerade arbetsuppgifterna. Goda kunskaper i talad och skriven engelska krävs.

Villkor


Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Doktorandanställningen är en tidsbegränsad anställning och omfattar fyra års heltidsstudier. Om doktoranden tar på sig andra uppgifter kring forskning, undervisning eller administration utöver doktorandstudierna kan anställningen förlängas med upp till ett år. Dessa uppgifter kan inte vara av större omfattning än 20% av heltid.

Tillträde till tjänsten 1 september 2021 eller enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

 

HR Excellence in Research

Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r.

Lön

Månadslön enligt lokalt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 september 2021 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning