arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i datavetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vi har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-01-31
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

Arbetsuppgifter

I dagens samhälle blir det allt vanligare att många system, med olika ägare och syfte, kopplas samman genom informationsutbyten för att skapa en gemensam förmåga. Man talar då om system-av-system (SoS), och området är centralt inom samhällets digitalisering. Detta gäller också för kritiska verksamheter såsom räddningstjänst, totalförsvar, sjukvård och transporter. I dessa sammanhang är det särskilt viktigt att de SoS som uppstår går att lita på, och det kräver att man identifierar och hanterar risker som kan försämra deras förmåga att uppfylla sina syften.

Mälardalens högskola kommer i ett nytt projekt att undersöka tekniker för analys och hantering av risker i SoS. Fokus kommer att ligga på risker som uppstår i samverkan mellan systemen, snarare än i de enskilda systemen. I detta ingår att ta fram sätt att beskriva SoS med konceptuella modeller, metoder för att analysera risker utifrån modellerna, samt strategier för att hantera riskerna. Arbetet finansieras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och kommer att utföras i samverkan med såväl dem som andra relevanta myndigheter och samhällsaktörer. Resultaten kommer att valideras i tre omfattande fallstudier relaterade till räddningstjänst, pandemihantering och framtida autonoma transporter.

Vi söker nu en doktorand inom projektet, med preliminärt startdatum 2021-04-01 eller enligt överenskommelse. Doktoranden kommer medverka i samtliga delar av projektet, både i utvecklingen av metoder och i fallstudier. Som en del av anställningen kommer doktoranden också skriva och presentera akademiska artiklar, genomföra doktorandkurser, samt eventuellt också delta i undervisning inom grundutbildningen.

Kvalifikationer

Bara den som ska antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. I övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 5 kap (SFS 1993:100).

Sökande till tjänsten ska ha en examen på magisternivå inom datavetenskap, systemvetenskap, datateknik, systemteknik, riskhantering eller liknande. 

Tjänsten förutsätter en stark motivation för forskning samt god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska.  

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Följande kunskaper och erfarenheter är av nytta i projektet, och kommer att ses som meriter i utvärderingen av kandidater:
 • Systemteknik eller systemteori generellt, och SoS i synnerhet.
 • Informationsmodellering, såsom modellbaserad systemutveckling (t ex UML och liknande), eller ontologier.
 • Algoritmer och mjukvaruimplementering.
 • Riskhanteringsmetodik
 • Fallstudierna kommer att utgå från situationer i Sverige, och för att kunna ta del av befintliga underlag är goda kunskaper i svenska språket och hur det svenska samhället fungerar starkt meriterande.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat