arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Datateknik (ESR12)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Mittuniversitetet erbjuder tre doktorandtjänster i ett doktorandprogram med dubbla examina vid akademiska institutioner i Finland, Frankrike, Tyskland och Sverige.

Denna tjänst avser forskning inom ESR 12: Representation och komprimering av multisensorvideo för kombinerade mänskliga och datorvisionsapplikationer och ger dubbel examen med INRIA/University of Rennes I, Frankrike.

Arbetsuppgifter

Forskningen kommer att stödjas av ett omfattande utbildningsprogram bestående av https://plenoptima.eu/training/training-schools/, https://plenoptima.eu/training/workshops/och https://plenoptima.eu/training/webinars/. Mobilitet mellan nätverkspartner stöds av forskningsbesök och utstationeringar. På detta sätt kommer de anställda forskarna att integreras i nätverket för att interageras med andra forskare och inom olika forsknings-, utvecklings- och innovationsmiljöer.

Mål: Infoga djupinlärningsverktyg inom ramen för den senaste metoden för mångsidig videokodning (VVC) för att ge förbättrad kompressionsprestanda från signalberoende komprimering, utan att öka den totala beräkningskomplexiteten. Utveckla ett komprimeringsramverk baserat på variationer av autokodare och generativa adversarial-nätverk (GAN) -arkitekturer som är frikopplade från det traditionella hybridkodningsparadigmet och antar helt signalberoende komprimering. Inkorporera scenflöde som ett medel för att förbättra förutsägelsesnoggrannheten för alla system för reduktion av temporär redundans inom ovanstående två tillvägagångssätt.

Planerade utstationeringar: (1) INRIA, nio månader under år 2, studie av samspel mellan uppskattning av scenflöden och djupinlärningstekniker för vinkel- och tidsförutsägelse vid kompression av ljusfält. (2) Ericsson, två månader under år 4, justeringar och tester tillämpade på faktiska data från fordonsfall.

Behörighet och bedömningsgrunder

Avlagd masterexamen i datavetenskap, datateknik, elektroteknik, kommunikationsteknik, fysik, informationsteknologi eller något närliggande ämne.

Vi söker en kandidat för att arbeta med mycket innovativt projekt i en konkurrenskraftig men samarbetsfokuserad forsknings- och studiemiljö. Utöver de formella kvalifikationerna baseras urvalet också på andra arbeten (t.ex. examensarbete) och kurser på avancerad nivå, samt genom intervjuer och uppgifter. Förutom god ämneskunskap kommer tonvikten att läggas på kreativt tänkande, motivation, förmåga att samarbeta, initiativ till att arbeta självständigt och personlig lämplighet för forskarutbildning. Tidigare erfarenhet av förstärkt och virtuell verklighet, system för fjärrnärvaro (telepresence), bild- och videobearbetning och -kodning, liksom geometri med flera vyer, datorseende, datorgrafik, maskininlärning och tillämpad matematik är meriterande. Kunskaper i att använda vetenskapliga mjukvara som Python, Matlab och C krävs.

Sökande ska vid tidpunkten för rekrytering av Mittuniversitetet vara inom de första fyra åren (heltidsekvivalent forskningserfarenhet) av sin forskarkarriär och ännu inte ha tagit doktorsexamen. Heltidsekvivalent forskningserfarenhet mäts från det datum då en forskare erhöll den examen som formellt ger honom / henne rätt att börja på en doktorsexamen.

Tjänsten inkluderar gränsöverskridande rörlighet, dvs. flytta från ett land till ett annat. Enligt H2020 MSCA Mobility Rule, vid tidpunkten för rekrytering av värdorganisationen, får forskare inte ha bott eller utfört sin huvudaktivitet (arbete, studier etc.) i värdorganisationens land i mer än 12 månader i de tre åren omedelbart före rekryteringsdatumet. Obligatorisk nationell tjänst och/eller kortare vistelser som semester och tid som en del av ett förfarande för att få flyktingstatus enligt Genèvekonventionen beaktas inte.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen.

Information

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Patrik Österberg, mailto:patrik.osterberg@miun.se, eller forskningsledare Mårten Sjöström, mailto:marten.sjostrom@miun.se.
Se även forskargruppens hemsida, http://www.miun.se/stc/realistic3d.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander. Under de första 36 månaderna utgår mobilitets- och familjebidrag, beroende på doktorandens personliga omständigheter, enligt MSCA ESR:s regler.

Ansökan ska innehålla ett motivationsbrev (max 1 sida), ett verifierat CV enligt https://tenk.fi/en/advice-and-materials/template-researchers-curriculum-vitae inklusive en publikationslista, kopior av officiella transkriptioner och examensbevis (MSC + BSc) och deras engelska översättningar (svenska certifikat accepteras) och diplomtillägg , kontaktuppgifterna för två domare samt andra handlingar som den sökande vill hänvisa till.

Ange om din ansökan kan delas med andra parter inom PLENOPTIMA-nätverket.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-01-31.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning