arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Datalogi inom säkerhet 5G nätverk

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 oktober

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa.

Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Doktorand i Datalogi
med placering vid vid Institutionen för Datavetenskap

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Forskningsområdet för detta doktorandprojekt är säkerhet inom 5G nätverk. Den tilltänkta doktoranden bör ha grundexamen (kandidat och masternivå) inom något relevant område, dvs datavetenskap, datateknik, informationsteknologi eller telekommunikation. Kandidaten ska ha dokumenterad erfarenhet och bör därmed ha mycket goda kunskaper inom programmering av komplex mjukvarusystem för att kunna bidra till modellering och analys av system som orkestrerar framtida mobila nätverk i dess olika beståndsdelar (radio access eller core networks). Hen är familiär med virtualiseringstekniker och har ett djupt intresse i modellering och analys för nätverksprotokoll, autentiseringsmetoder, och kartläggning av säkerhetsbrister och sårbarheter inom programvara. Kandidaten bör även ha mycket goda kommunikationsfärdigheter för muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.

En doktorands arbete är drivet av nyfikenhet, passion för innovation och kreativitet, och doktoranden är kapabel att arbeta självständigt. För att komplettera dessa kommer du att verka inom en internationellt erkänt forskningsmiljö med fantastisk infrastruktur, och handledas av världsledande forskare. Denna särskilda doktorandposition kommer dessutom att ha en bihandleare inom kryptoteknik vid Lunds universitet och arbeta tillsammans med en doktorand i Lund som startas upp samtidigt inom programmet ELLIIT. Att ha tidigare kunskaper inom kryptografiska protokoll och matematiska formaliseringar ger ytterliggare meriter.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Första halvan av 2021, enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 januari, 2021. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Inkludera följande i din ansökan:


(a) Ett CV inklusive kontaktuppgifter, examensdatum och lärosätet, ämnet för Masteruppsatsen och eventuella publikationer.

(b) En avsiktsförklaring som beskriver hur din kompetens och bakrund kan kombineras med ämnena ovan för att stärka forskningen i labbet.

(c) Kursutdrag med betyg från din grundutbildning.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom Institutionen för datavetenskap är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Ingångslön regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat