arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i cellbiologi och strukturbiologi

 • Yrkesroll

  Laborant, biologi

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  16 augusti

Om jobbet

Information om tillsättning av anställning.

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap.

Doktoranden ska studera mänskliga flagellers 3D struktur med (kryo)elektrontomografi och single particle metoden. Flageller finns på nästan alla mänskliga celler, men de är huvudsakligen studerade i protister som modellorganism. Hur dessa modellorganismers flagellers 3D struktur relaterar till mänskliga flageller vet vi lite om. Mutationer som påverkar flagellers funktion orsakar en hel rad sjukdomar, såsom manlig och kvinnlig infertilitet, återkommande lunginfektioner och situs inversus.

Johanna Höögs grupp fokuserar på kryo-elektronmikroskopi och tomografi. Våra vetenskapliga frågeställningar rör cytoskelettet, framförallt mikrotubuli och deras roll i cellulär mobilitet. Forskningen ligger i gränslandet mellan cell/strukturbiologi och medicin, vi samarbetar därför med både vår division ”Biokemi och strukturbiologi” samt Divisionen för Cell och Molekylär Biologi och Sahlgrenska akademin. Miljön är mycket internationell och vi har vårt eget elektronmikroskop på vilket vi gör initiala experiment innan vi reser med provet till en facilitet för att ta 3D data (användandes av både tomografi och single particle tillvägagångssätt).

Arbetsuppgifter

Under forskningsgruppens fyra första år har vi framgångsrikt etablerat ett nytt forskningsfokus på mänskliga spermiesvansar som en modell för att förstå mänskliga ciliers struktur och funktion. Doktoranden kommer nu att arbeta med projektets nästa fas och besvara följande frågor:
 • Vad skiljer sig i en funktionell och en dysfunktionell cilies struktur? Här samarbetar vi med en fertilitetsklinik för att hitta spermier med dysfunktionell simning.
 • Är spermiesvansar representativa för alla mänskliga cilier eller skiljer sig ciliestrukturen även inom en och samma organism? Här kommer vi att jämföra ciliestrukturen från t.ex näsan och äggledare med spermiesvansens för att undersöka eventuella strukturella variationer.
Projektet kommer att innehålla många olika ljus- och elektronmikroskopiska metoder. Vi kommer även använda biokemiska metoder, som t.ex. att rena proteiner och sedan avbilda de isolerade molekylerna med kryoelektronmikroskopi. Bilder och tomogram behandlas digitalt, för att t.ex. bygga 3D modeller av flageller och makromolekylära komplex inuti dem. Denna process/analys kommer vara en stor komponent av arbetsuppgifterna.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
1. avlagt examen på avancerad nivå, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet:
1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen.* Relevant för den planerade utbildningen på forskarnivå

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende: laborativt arbete, forskningsbakgrund, förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra år

Omfattning: 100 %

Placering: Inst. för Kemi och molbiologi, Göteborg

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Tillsättningsförfarande

Registrera din ansökan elektroniskt www.gu.se/ledigaanstallningar.

Kontaktuppgifter för anställningen

johanna.hoog@gu.se

Ansökan

Du hittar fullständig annons och ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier: www.gu.se/ledigaanstallningar genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-08-16

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Laborant, biologi

Lön

Göteborgs Universitet tillämpar lokalt avtal för doktorander.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat