arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i byggteknik, inriktning energieffektiva byggnader

 • Ort

  Borlänge

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juli

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Doktorandanställningen är på heltid och tidsbegränsad enligt 5:e kapitlet i Högskoleförordningen, tillträdes snarast efter överenskommelse. Anställningen är placerad vid Akademin Industri och samhälle Campus Borlänge. Doktoranden kommer att ingå i den mångvetenskapliga forskningsprofilen Energi, skog och byggd miljö vid Högskolan Dalarna. Doktoranden antas formellt som forskarstuderande vid annat lärosäte.

Kunskapsområdet allmänt

Högskolan Dalarna bedriver forskning inom förnybar energi, sedan mer än 30 år och har de senaste fem åren breddat verksamheten med forskning kring energieffektivisering i bebyggelse med fokus på hållbart byggande och boende. Forskningen är tillämpat och sker i nära samarbete med företag. Du kan läsa mer om forskningsområdet på www.du.se/sv/Forskning/Forskningsprofiler/Energi-skog-och-byggd-miljo/

Doktorandstudierna kommer att inriktas mot både småhus och flerbostadshus och dess installationer för att spara energi och skapa hälsosamt inomhusklimat. Första delen kommer handla om hållbarhetsanalyser och dokumentering av termisk komfort inom projektet ”Varsam renovering -Tjärna ängar”. Här ska tre olika flerbostadshus som har renoverats med olika åtgärdspaket jämföras. Vidare är planen att utföra liknande undersökningar på småhus inom projektet ”Dalarnas villa”, en villa byggt med miljökrav enligt Svanen-märkning. Fokus i detta projekt kommer att vara ekologiskt byggande i kombination med smarta-hem-koncept som innebär innovativ teknik för inomhusklimat och energiprestanda.

Arbetsuppgifter

Doktorandprojektet inleds med teoretiska ekologiska och ekonomiska hållbarhetsanalyser för flerbostadshus på Tjärna ängar ur ett livscykelperspektiv. I samma byggnader ska experimentell datainsamling göras för att bedöma termisk komfort och kvaliteten på inomhusklimatet efter renovering.

”Dalarnas villa”-projektet handlar om att ringa in lämpliga byggmaterial och tekniska lösningar för resurs- och energieffektivitet, lågt underhållsbehov samt fukt-, vatten och brandsäkerhet i villor. Doktorandens uppgifter inriktas på att göra liknande studier för denna villa som flerbostadshusen i ”Varsam renovering”, dvs. ekologiska och ekonomiska hållbarhetsanalyser, efterföljt av datainsamling om inomhusklimat och energianvändning i brukarfasen. Huvuduppgiften i denna fas är att studera samverkan/inverkan av tekniskt intelligenta och användarstyrda kontrollstrategier.

Forskarstudierna upptar 80 % av tiden under de fem åren medan resterande 20 % är institutionstjänstgöring.

Behörighet enligt Högskoleförordningen

Bara den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid ett universitet/högskola får anställas som doktorand. För anställningen i övrigt gäller bestämmelser enligt 5 kap Högskoleförordningen.

Kvalifikationer

Civilingenjör, magister- eller masterexamen med inriktning mot byggteknik, installationsteknik, teknisk fysik, energiteknik, maskinteknik, miljöteknik eller motsvarande. Vid utländsk examen kommer en individuell bedömning att göras.

Generellt fordras ett minimum av 4 års universitets- eller högskolestudier innehållande minst 30 ECTS poäng på avancerad nivå. Huvudsakligen bör studierna vara inriktade på ingenjörsteknik inom något av områdena som nämns ovan.

Du bör ha en stark initiativförmåga och kunna arbeta självständigt både praktiskt och teoretiskt. En god analytisk och kreativ förmåga är mycket viktig, liksom ett stort intresse för att söka ny kunskap. God förmåga att samarbeta är avgörande.

Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är en förutsättning för att komma i fråga för tjänsten då all kommunikation inom projektet sker på engelska. Goda kunskaper i svenska är en förutsättning för att kunna genomföra arbetsuppgifter på företaget.

Arbetslivserfarenhet från byggbranschen är meriterande.

Bedömningsgrunder

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.

Ansökningshandlingar

Din ansökan ska innehålla en beskrivning av dina forskningsintressen, CV, vidimerade kopior av betygshandlingar, master- eller magisteruppsats (alternativt utkast om denna ännu ej är klar) samt övriga handlingar du önskar åberopa i din ansökan. Lämna även uppgift om referens och/eller tjänstgöringsintyg, betyg eller dylikt.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2018-09-15.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Jonn Are Myhren, Universitetslektor Byggteknik

+46 (0)73-947 48 71

jam@du.se