arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i byggproduktion och teknik

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Civilingenjör, väg- och vattenbyggnad

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  4 januari

Om jobbet

BAKGRUND

Byggproduktion och teknik är i dag den ledande forskargruppen i Sverige på området industriellt byggande och har 28 anställda, varav 9 är kvinnor. Det finns nu ett behov att stärka den tillämpade forskningen med en ny doktorand för att bygga ökad kunskap och utveckla tekniker för en uppkopplad byggplats baserat på en digitalt styrd byggproduktion för att öka produktiviteten i det industriella byggandet.

PROJEKTBESKRIVNING


Doktorandprojektet sker inom det stora teknikutvecklingsprojektet Uppkopplad byggplats som finansieras av Vinnova inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Uppkopplad byggplats är et testbäddsprojekt vilket innebär att teknik och processutveckling sker direkt på byggplatsen. Fokus på testbädden är mot operationell effektivitet genom digitalisering och digital uppkoppling, d.v.s. hur man kan minska kostnader i produktionsprocessen genom att korta ledtider, öka kvalitet, minska slöseriet, minska klimatpåverkan och skapa en säkrare arbetsplats. Digitala lösningar möjliggör optimering av energi- och klimataspekter, effektivisering av planering och produktion, där speciellt strukturerad insamling och analys av data skapar möjlighet att ta fram och adaptivt analysera många alternativa lösningar vilka skapar mer ändamålsenliga och hållbara produkter och processer. Projektet fokuserar på sju teknikområden som kan sammanfattas som forskning inom byggplatsens försörjningskedjor, BIM som digital produktionshandling och byggplatsens ledning och styrning. Arbetet ska ske med någon av de fyra testbäddar där bygg- och telekomföretag utvecklar, implementerar och undersöker olika typer av digitala tekniker. Ett tajt samarbete mellan och inom olika företag karakteriserar forskningen. Forskningsansatsen är en s.k. Mode II där samproducerande forskning sker interaktivt mellan forskare och företag så att kunskapsproduktionen kan skapa en varaktig förändring.

Projektet är ett strategiskt samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet (LIU), IQ Samhällsbyggnad och mer än 30 företag inom Samhällsbyggnads- och Telecom industrierna.

ARBETSUPPGIFTER


Att arbeta som doktorand innebär stora möjligheter till att själv definiera sina dagliga arbetsuppgifter och hur de skall genomföras. Ditt forskningsuppdrag är att gemensamt med företag och forskare inom bygglogistik på LIU och data och Elektronik på LTU utveckla något eller några av projektets sju teknikområden. Du kommer därför att agera och träna dig som projektledare och kreativt avancerat problemlösande. I en doktorandtjänst ingår också träning i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga arbeten i tidskrifter och vid konferenser samt genomförande av doktorandkurser. Dessutom får du prova på rollen som undervisare till maximal omfattning av 20%. Som forskare arbetar man som neutral part i många sammanhang vilket ger en fantastisk möjlighet att lära sig att driva utmanande utvecklingsprojekt. Placeringsort är Luleå.

KVALIFIKATIONER


För behörighet krävs civilingenjörsexamen (eller motsvarande grundläggande behörighetskrav, (högskoleförordning 7 kap 39 §)) inom Väg och vatten, Arkitektur eller Industriell ekonomi. Då forskningen är mycket kommunikativ kräver vi att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande är avancerade kunskaper inom digitala projekterings- och produktionslednings verktyg, byggprojektering, byggproduktion och digitala affärsmodeller.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se: Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

INFORMATION

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma på högst 20%.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Lars Stehn, tfn 0920-491976, lars.stehn@ltu.se

SACO-S Christer Gardelli 0920-49 18 09 christer.gardelli@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

ANSÖKAN


Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer:


LTU-3598-2018

Sista ansökningsdag:


4 januari 2019