arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Business Analytics – Datadriven affärsutveckling

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 april

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Mälardalens högskola och Forskarskolan Management och IT söker en doktorand för ett projekt om hur affärsnytta skapas ur data genom analys. Vi söker dig som har examen i företagsekonomi och ett tydligt intresse för data och analys, eller examen i data/IT och ett tydligt affärsperspektiv.

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås. Doktoranden kommer att tillhöra Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, och ämnesgruppen Redovisning och Styrning. Den företagsekonomiska forskningen bedrivs bland annat inom digitalisering, hållbarhet och globalisering.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, upp till 5 år
Omfattning: Heltid (80% forskarutbildning, 20% institutionstjänstgöring)
Sista ansökningsdag: 2021-04-30
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Arbetsuppgifter

Tillgången till stora mängder data ökar för företag, och samtidigt har kraftfulla verktyg och tekniker utvecklats för att hantera och analysera sådan data. Men att skapa relevant affärsnytta ur data är inte så enkelt, och att köpa ett IT-system och investera i ”AI” är sällan hela lösningen. Istället behövs analytisk förmåga, och förståelse för såväl verksamhet som teknik. Först då kan kraftfulla verktyg användas för att skapa affärsnytta och stödja beslutsfattande.

Doktoranden ska studera någon aspekt av hur företag skapar affärsnytta ur data och arbetar datadrivet, exempelvis möjligheter, hinder, utveckling och integrering. Affärsperspektivet kan röra alla aspekter av företag: ekonomi- och verksamhetsstyrning, kontroll och uppföljning, produktutveckling, produktion och försäljning, för att ge några exempel. Det finns därmed möjlighet att koppla projektet till en mängd olika teoribildningar inom företagsekonomin. Tekniska tillämpningar kan handla om insamling, bearbetning och analys av såväl stora som små datamängder och implementering av prediktiv analys, maskininlärning, artificiell intelligence, och nätverksanalys. I centrum står kopplingen mellan data och affärsnytta.

Doktorandtjänsten består av 80% forskarutbildning och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Forskarutbildningens innehåll styrs av en studieplan, och omfattar såväl doktorandkurser som självständigt avhandlingsarbete. Du kommer själv att arbeta fram frågeställning och studiedesign, genomföra datainsamling och analys, samt presentera resultat vid konferenser och i akademiska texter. Till ditt stöd finns ett team av erfarna handledare som guidar dig genom processen. Du kommer också vara del av den nationella Forskarskolan Management och IT, som samlar doktorander och forskare från 12 lärosäten i Sverige. Att tillhöra forskarskolan innebär att du får tillgång till en stor grupp doktorandkollegor och möjlighet att diskutera ditt arbete med framstående forskare. Forskarskolan ordnar konferenser och doktorandkurser som du förväntas deltaga på. Dessa är på olika platser i Sverige, och visst resande krävs därför.

Kvalifikationer

Bara den som ska antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. I övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 5 kap (SFS 1993:100).

Kandidaten skall ha:

 • Magisterexamen (eller motsvarande) i företagsekonomi, datavetenskap, IT eller annat relevant ämnesområde
 • Starkt intresse för att förstå företag
 • Starkt intresse för tillämpad analys
 • Mycket god analytisk förmåga
 • Mycket god kommunikativ förmåga
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på Engelska är ett krav. Du bör tycka om att kommunicera komplexa resonemang i form av akademisk text.

Meriterande är kunskap och erfarenhet inom (utan inbördes ordning):
 • Affärsutveckling
 • Analys av stora datamängder
 • Forskningsmetod
 • Företagsekonomiska teorier
 • Kvantitativa metoder
 • Maskininlärning
 • Nätverksanalys
 • Redovisning och styrning
 • Tillämpad statistik / affärsstatistik
Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. 

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Ansökan ska innehålla ett CV, med relevanta intyg, och ett utökat ansökningsbrev som förutom en presentation av dig själv klargör (1) vilka aspekter av Business Analytics du är intresserad av, och (2) varför du vill genomgå forskarutbildning. Om möjligt, bifoga ett eller flera exempel på akademiska texter du skrivit. Arbetsspråket är engelska, men du får skriva ansökan på svenska om du så önskar.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat