arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i bioturbation av daggmaskar

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 april

 • Sök jobbet senast

  29 maj

Om jobbet

Institutionen för Mark & Miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, såväl nationellt som internationellt. Vi bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om hållbar markanvändning i jordbrukslandskapet och skogen såväl som i urbana miljöer. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier kring livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Institutionens verksamhet är huvudsakligen lokaliserad till Mark-Vatten-Miljöcentrum på SLU Ultuna campus i Uppsala med en forskargrupp placerad i Skara.

Innehållsbeskrivning:

Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att kvantifiera dynamiken, hastigheten och den totala årliga mängden bioturbation av daggmaskar. Inom projektet kommer kandidaten att mäta bioturbation under fältförhållanden i Sverige, och utföra experiment under kontrollerade förhållanden för att erhålla bioturbationshastigheter för olika daggmaskarter som funktion av markförhållanden. Baserat på dessa data kommer kandidaten att föreslå en modell för att simulera bioturbationshastigheter och tillämpa modellen på nuvarande och framtida klimat. Den framgångsrika sökanden kommer aktivt att utveckla projektet och designa experimenten.

Kvalifikationer:

Den sökande bör ha en masterexamen (eller motsvarande) inom miljövetenskap, geovetenskap, teknik, biologi, ekologi, agronomi eller liknande. Vi söker en mycket motiverad kandidat med ett stort intresse för interaktioner mellan markbiologi och markfysik. Expertis inom markfysik, markmekanik och markbiologi är önskvärt. Programmeringskunskaper, erfarenhet av planering och genomförande av fält- och laboratorieexperiment samt erfarenhet av vetenskapligt skrivande kommer att räknas som meriter. Den sökande bör ha förmåga att arbeta både självständigt och i team.

Goda språkkunskaper i engelska, både skrift och muntlig. Kunskaper i svenska är en fördel.

B-körkort är en fördel.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand, 4 års utbildning

Tillträde:

1 juli eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-29.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat