arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i biologi med inriktning mot skogspatologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 januari

 • Sök jobbet senast

  20 februari

Om jobbet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, söker en doktorand som i samarbete med SCA ska arbeta med forskningsprojekt om svampsjukdomen törskate på tall.

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Vi bedriver både grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner rörande växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Forskningsprojekt/Avhandlingsarbete:
Törskate är en mycket allvarlig svampsjukdom som angriper tall av alla åldrar. De senaste 20 åren har angreppen ökat kraftigt i norra Sverige, främst i ungskog, med årliga skadeförluster på mångmiljonbelopp. Sedan flera år har Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi samarbetat med skogsföretaget SCA för att öka kunskapen om sjukdomen, dess epidemiologi och hur angripen skog ska skötas.

Det övergripande målet för doktorandprojektet är att öka kunskapen om biologin hos törskatesvampen (Cronartium pini) samt vilka faktorer som bidrar till de ökade angreppen. Som doktorand kommer du att medverka vid utarbetning av riskkartor för törskate baserat på inventeringar av ståndortsvariabler och sjukdomsfrekvens. Även inverkan av olika skogskötselåtgärder, klimatfaktorer och tillväxthastighet hos tallen kommer att undersökas. I doktorandprojektet ingår också genetiska studier av relationen mellan de två formerna av törskate, värdväxlande och icke värdväxlande, samt vilken roll de har i den pågående epidemien.

Den huvudsakliga tiden kommer du som doktorand att arbeta med ovanstående projekt, men du kommer också att vara delaktig i projekt och kompetensutveckling hos skogsföretaget SCA under ca 20% av anställningstiden.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som är motiverad och har en jägmästarexamen eller en master i skogsvetenskap, biologi eller motsvarande. Demonstrerade kunskaper inom skogs- eller växtpatologi, skogsskötsel, mikrobiologi, mykologi eller molekylär biologi samt även kunskaper inom statistik är meriterande. Eftersom tjänsten innehåller arbete i fält är körkort (B) ett krav. Du måste behärska både muntlig och skriftlig engelska väl, och det är meriterande om du även behärskar svenska i tal och skrift. Personliga egenskaper som noggrannhet samt förmåga att arbeta självständigt värderas högt. Vidare är det viktigt att du är analytisk, bra på att skapa nya relationer och har en god kommunikationsförmåga. 

Placering:           
Den huvudsakliga placeringsorten är SLU i Uppsala men det förekommer resor till skogsbestånd i norra Sverige.

Försörjningsform:

Anställning som doktorand, 5 år. Omfattning 100%.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-02-20.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. 

Svensk skogsindustri är en ekonomiskt viktig sektor och sysselsätter tiotusentals människor. Kärnan i SCAs verksamhet är den växande skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Läs mer på respektive hemsida, www.slu.se och www.sca.com

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat