arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i biologi inriktning vegetationsekologi

 • Ort

  Karlstad

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Karlstad University takes pride in combining active external cooperation with academic excellence. Karlstad University has around 16 000 students and a staff of over 1 200 members. Democratic principles, equality and diversity are cornerstones of the University. We value the enriching presence of diverse backgrounds and competencies among students and staff. Read more about working at Karlstad University.

Beskrivning

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en doktorandtjänst (Ph.

D.) i vegetations- och landskapsekologi vid Institutionen för miljö- och livsvetenskaper. Syftet med projektet är att undersöka vilka faktorer som styr spridning av diasporer samt artsammansättningen i växtsamhällen längs boreala vattendrag, vilket i sin tur kan ha effekter på funktionell växtmångfald och ekosystemfunktioner. Tjänsten omfattar 80 % forskning och 20 % undervisning och annat institutionsarbete. Anställningen är tidsbegränsad till fem år vid undervisning deltid på 20 %.

Naturresurs Rinnande Vatten (NRRV) är en forskningsmiljö inom Institutionen för miljö- och livsvetenskaper som bedriver såväl grundläggande som tillämpad forskning i och längs sjöar och vattendrag samt i deras omgivande landskap. Inom forskningsmiljön är man intresserad av hållbar användning av naturresurser inom avrinningsområden och strävar efter att finna lösningar på miljöproblem vilka gynnar det mänskliga samhället så väl som naturen. Forskningsområden som berörs av NRRV inkluderar vattenkraftens effekter på konnektivitet, akvatisk-terrestra interaktioner och habitat, vinterekologi under globala klimatförändringar, hotade arter, miljövård och socio-ekologisk forskning relaterad till vattenreglering och fiske (www.nrrv.se). Många forskningsprojekt genomförs i samarbete med olika aktörer från industrien, förvaltningen, intresseorganisationer och markägare.

NRRV har blivit utnämnd som ‘Stark forskningsmiljö’ genom Karlstads universitet, och har därmed fått riktade medel för att stärka miljöns forskningsprofil. Den utlysta doktorandtjänsten är del av strategin för att utveckla NRRV, som fokuserar på ett av NRRVs tre huvudsakliga forskningsområden, dvs. akvatisk-terrestra interaktioner och habitat. Doktoranden kommer att undersöka sammansättning och mångfald av växtsamhällen längs boreala vattendrag relaterad till denna forskningsinriktning. Mer specifika frågor som kan behandlas kommer att utvecklas tillsammans med doktoranden. Områden av särskilt intresse är (1) effekter av lokala- och landskapsfaktorer för artsammansättning och mångfald samt efterföljande konsekvenser för ekosystemfunktioner och (2) studier kring faktorer som främjar eller begränsar spridning av växter längs vattendrag.

Utbildning och arbetsuppgifter

Doktorandprogrammet består av 240 hp, inklusive avhandlingen. Doktorand kan också tilldelas uppgifter inom institutionen, såsom undervisning. Doktoranden förväntas vara involverade i institutionens dagliga arbete.

Krav och bedömningsgrunder

För att bli antagen till doktorandprogrammet måste kandidaten uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav samt anses ha förmåga att slutföra doktorandprogrammet (Högskoleförordningen, kapitel 7, 35 §).

Grundläggande behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. (Högskoleförordningen, 6 kap.). 

Särskilda behörighetskrav

Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i biologi har den som godkänts för minst 120 hp i biologi inklusive ett projektarbete (examensarbetet) på magister- eller masternivå omfattande 30 hp. 

Bedömningsgrunder

Bland kandidaterna kommer den personen som bedöms ha bäst förmåga att framgångsrikt avsluta utbildningsprogrammet och att producera en avhandling av stort vetenskapligt värde och originalitet att väljas. I urvalsprocessen kommer det att läggas särskild vikt på (1) kandidatens akademiska prestation med hänsyn till betyg och kursbredden samt kvalité på kandidatuppsats på D-nivå (30 hp), och (2) dokumenterad kunskap av högre växter och erfarenhet av fältarbete. Stor vikt läggs på erfarenheter av experimentell analys och design i landskapsekologi. Erfarenheter i geografiska informationssystems är också meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs, så väl som B-körkort. Den sökande förväntas vara verksam på universitetet och delta i forskningsmiljön. Dessutom läggs särskild tonvikt på personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, förmåga att etablera goda relationer, ta initiativ samt visa engagemang inför andras initiativ. 

Tillträde

Tjänsten tillsätts efter individuell evaluering av alla kandidater. Tjänsten bör påbörjas så tidigt som möjligt, helst 1:e mars 2019. Stationeringsort är Karlstad.

Handlingar som inte kan skickas i digitalt format kan skickas till följande adress (ange referensnummer REK 2018/252):
Karlstads universitet
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Att: Åsa Ivansson
651 88 Karlstad

Vi har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakter med säljare av rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner

Lutz Eckstein, professor, lutz.eckstein@kau.se

054-700 22 78