arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Biologi, inriktning mot ekologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Institutionen för akvatiska resurser
Vill du arbeta i en inspirerande miljö och bidra till ett hållbart nyttjande av våra hav, sjöar och vattendrag? Vi vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) brinner för vår vision “starka fiskbestånd i friska vatten”. Vi växer, och söker medarbetare som vill utvecklas och göra skillnad tillsammans med oss.

Välkommen att besöka oss på www.slu.se/akvatiskaresurser!

Ekosystemeffekter av vass som djurfoder

Innehållsbeskrivning:
På grund av näringsläckage till vatten och minskat bete har vass brett ut sig längs kust och sjöar. Detta projekt ska följa upp hur skörd och röjning av vass påverkar ekosystemet, främst fisk, bottenväxter (makrofyter) och fåglar. I projektet ingår också att undersöka om vass kan skördas till foder för kor och hästar som ett sätt att återta näring från hav och sjöar tillbaka till husdjursproduktionen.

Projektet är brett och inkluderar en kombination av fältarbete, laboratoriestudier och försök med husdjur. I fältstudier undersöks hur fisk, makrofyter och fåglar svarar på vasskörd. Näringsinnehåll i vass kommer att utvärderas  i laboratoriestudier, och i försök med kor och hästar testas foderutnyttjandet. En viktig aspekt av arbetet är systemperspektivet för att kunna sätta in de enskilda resultaten i ett större sammanhang.

Kvalifikationer:

Vi söker en person med en magister- eller masterexamen i biologi (särskilt ekologi), agronomi, miljövetenskap, hållbar utveckling eller motsvarande. Goda kunskaper inom biologi (ekologi/agronomi) är helt nödvändiga, och arbetet kräver ett systemtänkande. Erfarenhet av arbete på laboratorium, praktiskt arbete med husdjur, eller fältarbete i marina-limniska miljöer är meriterande. Även erfarenhet av GIS och livscykelanalys är meriterande. Uppvisat självständigt vetenskapligt arbete, erfarenhet av att arbeta i forskargrupper, och färdigheter i Excel och R-programmering är meriterande. Den sökande måste ha god förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på engelska. Körkort är en förutsättning för att kunna utföra fältstudierna, och gärna båtvana (förarbevis).

Placering:           
Uppsala/Öregrund

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning) 

Tillträde:

1 maj 2022 (eller enligt överenskommelse).

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-01-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Anställning som doktorand (4 års utbildning). Ej specificerat