arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i biologi eller husdjursvetenskap - inriktning renskötsel

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer och näringsutnyttjande hos djur, hantering i olika djurproduktionssystem, från extensiva (pastorala) skötselsystem till högteknologisk precisionsuppfödning. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom områdena näringsfysiologi, fodervetenskap, skötselfrågor och akvakultur.

Inom ämnesområdet Renskötsel är vårt mål är att utveckla kunskap som stärker rennäringens långsiktiga hållbarhet och hjälper den att klara yttre påfrestningar från såväl naturliga faktorer som sådana orsakade av andra areella näringar och övriga mänskliga aktiviteter. Forskningen har fokus på renskötselns produktionsförutsättningar och samspel med omvärlden.

Strategier för att hantera yttre utmaningar i renskötseln 

Innehållsbeskrivning:

Renskötseln är ett pastoralt produktionssystem som utnyttjar djurens naturliga anpassning till miljön och deras förmåga att omvandla naturligt bete till kött och andra produkter. Renskötseln är en central del av den samiska kulturen och samhället och viktig för många lokalsamhällen samt en rad andra urfolk över hela Arktis. De snabba klimatförändringarna i Arktis orsakar stora utmaningar och ekonomisk osäkerhet inom det samiska renskötselsystemet. Samtidigt ökar ständigt den konkurrerande markanvändningen, vilket hämmar systemets flexibilitet. I det här projektet kommer vi att undersöka möjligheterna och begränsningarna för renskötseln att anpassa sig till effekterna av klimatförändringar samtidigt som de yttre förutsättningarna förändras.

I det här doktorandprojektet kommer doktoranden att arbeta med renhjordens produktivitet över tid. Väderhändelser, tillgång till betesmark, konkurrerande markanvändning och strategier i renskötseln kommer att relateras till produktionen i renskötseln. Projektet har tillgång till 25 års nationella register på slaktvikter och renantal från de 51 samebyarna i Sverige, och en unikt data med 20 000 individmärkta kalvar och deras mammor som samlats in under 40 år från en sameby. I projektet kommer vi att utgå från samproduktion av kunskap tillsammans med renskötseln. Doktoranden kommer att delvis ansvara för att samla in erfarenhetsbaserad kunskap från renskötare i Sverige och Norge kring strategier och urval i renskötselarbetet och möjligheterna till ett mer utvecklat individmärkningssystem.  

Kvalifikationer:

Lämplig examen är master i biologi eller husdjursvetenskap, eller husdjursargonom eller motsvarande. Förmåga att i tal och skrift kunna uttrycka sig väl på engelska är ett krav, liksom god datorvana. God kunskap i att prata och skriva på något av de skandinaviska språken är en merit. Erfarenhet av vetenskapliga studier, populationsbiologi, statistik, fjärranalys, fältarbete och är meriterande liksom kunskap om renskötseln. Stor vikt läggs även vid god samarbetsförmåga och kommunikation, förmåga till självständighet samt personlig lämplighet för arbetsuppgifterna. För anställningen krävs att du har körkort för bil.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla max en A4-sida där du beskriver varför du vill arbeta med forskning i allmänhet och detta projekt i synnerhet. Ange namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner i din ansökan.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:

1 oktober 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-08-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat