arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i biokemisk processteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 mars

 • Sök jobbet senast

  7 april

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vill du utveckla nya och hållbara lösningar för infångning av koldioxid, både från industrins utsläpp och direkt från luft, som kan möjliggöra koldioxidlagring som på sikt kan bidra till permanenta negativa utsläpp?

Vår forskning inom detta område är fokuserat på processer som använder specifika enzymer för att katalysera koldioxidinfångning och göra den mer energi- och kostnadseffektiv. Är detta något som intresserar dig kan vi erbjuda dig en forskarutbildning i en dynamisk och internationell forskningsmiljö.

Forskargruppen biokemisk processteknik, som är en del av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser med ca 350 anställda, består av 14 seniora forskare och flera doktorander. Läs mer om forskningsgruppen här. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med nationella och internationella universitet, industrier och forskningsinstitut och riktar sig till flera av FN:s hållbara utvecklingsmål med fokus på lösningar för en cirkulär ekonomi.

Ämnesbeskrivning

Biokemisk processteknik fokuserar på biokemiska processer för produktion och förädling av kemikalier, bränslen och material från biomassa.

Projektbeskrivning

Vi söker en doktorand inom biokemisk processteknik med särskilt fokus på utveckling av nya enzymbaserade processer för infångning av koldioxid. Vår doktorand kommer att ingå i ett nytt projekt inom Industriklivet som finansieras av Energimyndigheten och utförs i nära samarbete med gruvindustrin. Mer information om hur vi använder bioteknik för att fånga in, lagra eller omvandla koldioxid hittar du här.  

Arbetsuppgifter

Som doktorand utbildas du i vetenskapligt tänkande och skrivande. Arbetet som doktorand är problemfokuserat. Du kommer att utveckla färdigheter för att identifiera, definiera, formulera och lösa problem av såväl praktisk som teoretisk karaktär. Du kommer också att utveckla dina färdigheter för att arbeta med komplexa teoretiska och analytiska frågor och integrera dessa i praktisk användning. Större delen av din arbetstid kommer att ägnas åt ditt eget forskningsprojekt. Du kommer att arbeta självständigt med din forskning, med stöd av dina handledare, och kommunicera dina vetenskapliga resultat i peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter, samt delta i nationella och internationella konferenser. Du läser även kurser på forskarnivå. Dessutom får du möjlighet att prova på lärarrollen.

Kvalifikationer

För att betraktas som behörig sökande krävs magisterexamen inom bioteknik, kemiteknik, biokemisk processteknik eller motsvarande, enligt de förordningar som återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.

Vi letar efter en mycket motiverad person med ett starkt intresse för forskning och som har strukturerade arbetsvanor. Du ska kunna arbeta både självständigt och som en del av ett lag. Goda observations- och kommunikationsförmågor är avgörande. Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska krävs. Tidigare erfarenhet av relevant analysteknik samt kunskap och praktisk tillämpning av enzymer för industriella applikationer är mycket starka meriter och kommer att anses fördelaktiga.

För ytterligare information om forskarutbildning se; studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet. 

Information

Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Tjänstgöringsort: Luleå. Tilltänkt tillträde: Så snart som möjligt.

För mer information vänligen kontakta: Dr. Io Antonopoulou, biträdande universitetslektor i biokemisk processteknik tel: + 46-920-49-3453, e-post: io.antonopoulou@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se.

Ansökan

Skicka in din ansökan via ansökningsknappen nedan och märk din ansökan med referensnummer. Din ansökan ska innehålla CV, examensbevis och ett följebrev där det framgår varför du är intresserad av tjänsten och på vilket sätt forskningsprojektet motsvarar dina intressen och utbildningsbakgrund. Du kan också bifoga andra dokument (betygsutskrifter, kontaktuppgifter för dina referenser, rekommendationsbrev etc.). Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 7 april 2023
Referensnummer: 1037-2023

Lön

Enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat