arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Biokemisk processteknik

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Biokemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 mars

 • Sök jobbet senast

  28 mars

Om jobbet

Forskargruppen inom Biokemisk processteknik ansvarar för ett mångsidigt laboratorium med nyckelkompetenser för biobaserade produkter och processer som omfattar förbehandling av biomassa, fraktionering, jäsning, konverteringsprocesser, grön kemi, uppströms och nedströmsprocesser. Forskningsämnet är en del av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser med ca 350 anställda.

Biokemisk processteknik utvecklar integrerade processer som kombinerar bioteknik och kemi för att producera livsmedel, kemikalier, läkemedel och energibärare. Speciellt fokuserar ämnet på att använda biobaserade råvaror (såsom skogsrester) och utveckla processer för bioraffinaderier. Ämnet består av 10 seniora forskare och flera doktorander.

Projekt beskrivning

Vi söker en doktorand inom biokemisk processteknik med specialisering i produktion av biologiskt nedbrytbara lignin nanopartiklar och deras användning som flottationssamlare för extraktion av värdefulla mineraler av industriell betydelse. Arbetet kommer att genomföras inom projektet " Organosolv hydrofoba ligninpartiklar som biologiskt nedbrytbara flotationssamlare med lågt koldioxidutsläpp" med lågt koldioxidutsläpp, finansierad av VINNOVA inom Strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri.

Arbetsuppgifter

Som doktorand utbildas du i vetenskapligt tänkande och skrivande. Arbetet som doktorand är problemfokuserat. Du kommer att utveckla färdigheter för att identifiera, definiera, formulera och lösa problem av såväl praktisk som teoretisk karaktär. Du kommer också att utveckla dina färdigheter för att arbeta med komplexa teoretiska och analytiska frågor och integrera dessa i nuvarande praxis. Mer specifikt kommer du att arbeta och optimera organosolv-fraktioneringen av olika typer av biomassa, som syftar till att producera rena ligninfraktioner för att fullständigt karaktärisera deras kemiska och fysikaliska egenskaper. Du kommer att studera bildandet av lignin nanopartiklar av definierad form genom att använda mekaniska och kemiska metoder samt utveckla metoder för att kontrollera deras genomsnittliga storlek. Slutligen kommer dessa nanopartiklar att användas flotationssamlare (både hos LTU och Boliden AB) och studera extraktion av värdefulla mineraler (såsom Cu) och potentialen att ersätta befintliga flotationssamlare. Slutligen kommer du att arbeta med att optimera flotationsprocessen med hänsyn till höga utbyten och kvaliteter av de riktade mineralerna samt utföra uppskalningsförsök. Eftersom delar av arbetet kommer genomföras på annan ort, är möjlighet till resor i tjänsten en viktig förutsättning.

Kvalifikationer

För att betraktas som behörig sökande krävs magisterexamen inom bioteknik eller kemiteknik enligt de förordningar som återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.

Vi letar efter en mycket motiverad medarbetare med en efterforskande och rigorös strategi för forskning, tillsammans med ett starkt intellekt och strukturerade arbetsvanor. Du ska kunna arbeta både självständigt och som en del av ett lag. God observations- och kommunikationsförmåga är avgörande. Tidigare erfarenheter av organosolvförbehandling och fraktionering, kemisk och fysikalisk karaktärisering av de isolerade fraktionerna, ligninvalorisering och speciellt produktion av lignin nanopartiklar är mycket starka meriter och kommer att anses vara fördelaktiga. Vidare är tidigare erfarenheter av flotation också mycket fördelaktigt. Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet
Mer information kring forskargruppen se; https://www.ltu.se/research/subjects/Biochemical-Process-Engineering

Information

Forskarutbildningen ska resultera i doktorsexamen efter motsvarande fyra års heltidsstudier. Tjänsten inkluderar en tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år (maximalt 5 år). Institutionstjänstgöring (vanligtvis i form av undervisning eller ansvar för några av instrumenten i laboratoriet) upp till 20% av heltid kan tillkomma. Lön i enlighet med lokala riktlinjer.

Tillsättning så snart som möjligt, dock senast i juni-juli 2019.
Tjänstgöringsort: Luleå. Tjänsteresor förekommer.

Kontaktpersoner

För mer information vänligen kontakta:
Biträdande Lektor Dr. Leonidas Matsakas, tel:+46-920-49-3043, leonidas.matsakas@ltu.se.

Fackliga företrädare:

SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 Christer.Gardelli@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag:28 mars 2019
Referensnummer:LTU-935-2019