arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i biokemi (A)

 • Yrkesroll

  Biokemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  24 september

Om jobbet

vid Institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2019-09-24.

Projektbeskrivning

Dina studier på forskarnivå inom biokemi kommer att bedrivas inom projektet "Strukturell dynamik och alloster reglering av natrium/proton transportörer".

Solute carrier (SLC) transportörer är mål för många läkemedel och spelar ofta en central roll i läkemedlens farmakokinetik. Att kunna förstå mekanismerna med vilka SLC transportörerna flyttar joner, läkemedel och naturliga föreningar genom membraner är av fundamental vikt. Tekniska svårigheter i arbetet med SLC transportörer har hämmat vår mekanistiska förståelse av dessa proteiner. Målet med vår forskning är att etablera transportmekanismer för SLC transportörer genom en kombination av; röntgen-kristallografi, singel-partikel cryo-EM, biofysiska och biokemiska tekniker. 

Vi har två ERC Consolidator (EXCHANGE) finansierade doktorandanställningar tillgängliga, vilka kommer att fokusera på analys av struktur, dynamik, och alloster reglering av natrium/proton utbytare, ur SLC familjen. Detta är ett multidisciplinärt projekt och du som söker behöver ha en masterexamen inom biologi, biofysik eller biokemi. Erfarenhet inom biofysik och cellbiologi är inte ett krav men är meriterande. 

Vi söker en molekylär-/cell- biolog/biokemist som kommer isolera och rekonstruera komplex av natrium/proton transportörer för att etablera hur dessa är reglerade genom in vivo och in vitro transport- och bindningsmetoder. Du förväntas även arbeta med våra postdoktorer i syfte att bestämma singelpartikel cryo-EM strukturer av dessa komplex och underlätta antikroppsgenerering. 

Se länk till fullständig annons nedan.

Urval 
Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor 
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års studier på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av projektledaren, professor David Drew, david.drew@dbb.su.se.

Allmän information angående forskarutbildningen kan fås från studierektor Pia Ädelroth, pia.adelroth@dbb.su.se, eller prefekten Lena Mäler, lena.maler@dbb.su.se.

Fackliga företrädare

Se länk till fullständig annons nedan.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.