arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i bioinformatik

 • Ort

  Skövde

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 november

 • Sök jobbet senast

  27 november

Om jobbet

Anställningen är inom bioinformatik som vid Högskolan i Skövde definieras som vetenskapen om utveckling av datorbaserade metoder och verktyg för att analysera, modellera, representera och bearbeta molekylärbiologiska och biomedicinska data.

Befattningen är placerad på avdelningen för biologi och bioinformatik, och du kommer ingå i forskningsgruppen för bioinformatik. I forskargruppen finns lång erfarenhet av analys av storskalig data med fokus på nätverksanalys och machine learning, för att identifiera sjukdomsassocierade biomarkörer. Projektet syftar till att utveckla nätverksbaserade metoder för analys av olika ”omics”, för att identifiera biomarkörer som kan ligga till grund för individualiserad behandling.

Anställningen omfattar i första hand forskning relaterad till utveckling av nya bioinformatiska verktyg för medicinska applikationer baserat på gennätverk, med fokus mot komplexa sjukdomar som multipel skleros och astma. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Skövde, Linköpings Universitet, samt företagen AstraZeneca, TATAA Biocenter, och MultiD Analyses i Göteborg, varför sökande bör vara beredd att i återkommande perioder vara verksam vid dessa tre orter och resa emellan dem.

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå i bioinformatik eller av arbetsgivaren bedömt annat relevant ämne, fullgjorda kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen.
 • God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
 • Kunskap och praktisk erfarenhet av statistik och simuleringsbaserad nätverksmodellering med fokus på härledning av sjukdomsrelaterade moduler.
 • Praktisk erfarenhet av bioinformatiska analyser i forskningsmiljö.
 • Goda programmeringskunskaper i R, Python, Bash och MatLab.
 • Praktisk erfarenhet av bioinformatiska analyser av globala genuttrycks- och proteindata.
 • Praktisk erfarenhet av high performance computing.
 • Förmåga att planera och utföra forskningsexperiment och analysera resultaten.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid kunskap och praktisk erfarenhet av statistisk och simuleringsbaserad nätverksmodellering med fokus på härledning av sjukdomsrelaterade moduler, goda programmeringskunskaper i R, Python, Bash och MatLab samt praktisk erfarenhet av bioinformatiska analyser i forskningsmiljö.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en visstidsanställning fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst 5 år. Anställningens omfattning är 100 %, varav 80 % forskarstudier och 20 % institutionstjänstgöring. Lön utgår enligt lokalt avtal om lönestege för forskarstuderande. Endast den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Sista ansökningsdatum: 27 november 2018
Diarienummer: Ref nr HS 2018/735 

Kontaktuppgifter

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Annie Jonsson och projektledare Zelmina Lubovac. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa
 • Intressebeskrivning där du redogör på engelska för dina forskningsintressen och förväntningar på forskarutbildningen
 • Examensarbete
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.