arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 mars

 • Sök jobbet senast

  21 april

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Institutionen för kulturvetenskaper är en flervetenskaplig institution, där biblioteks- och informationsvetenskap ingår tillsammans med historia, arkeologi, religionsvetenskap, geografi och kultursociologi. Institutionen har en kreativ forskningsmiljö med tvärvetenskapliga centrumbildningar inom postkoloniala studier och global humaniora. Biblioteks- och informationsvetenskap är en aktiv ämnesmiljö med idag tio aktiva forskare och lärare anställda. Inom ämnet erbjuds program på grundnivå och avancerad nivå i biblioteks- och informationsvetenskap och digital humaniora.

Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet utlyser en doktorandtjänst i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper. Utlysningen sker i samarbete med Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås och avser studier inom ramen för den av Vetenskapsrådet stödda nationella forskarskolan Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer (ReSource).

Ämnesområde för befattningen: Biblioteks- och informationsvetenskap

Placeringsort: Placeringsort för anställningen är Växjö. Linnéuniversitetet finns på två orter – Växjö och Kalmar. Anställda doktorander förväntas delta i institutions- eller fakultetsgemensamma aktiviteter på båda orterna. Utbildningen inom forskarskolan ReSource följs i Borås och resor mellan orterna förekommer med regelbundenhet.

Anställningens omfattning:

Anställningen som doktorand är begränsad enligt 5 kap 7 § högskoleförordningen. Den sammanlagda anställningstiden får inte överstiga motsvarande heltidsstudier på forskarnivå under fyra år. Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. Den som är anställd som doktorand får dock vid sidan av egna studier i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration, varvid anställningstiden förlängs proportionellt. Sådant arbete får inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Tillträde: 1 september 2023 eller enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning:

Forskarskolan tar sin utgångspunkt i den samtida informationskrisen och syftar till att utforska informationsläsning och källkritik genom en analys av samspelet mellan föränderliga (kommersiella) informationsinfrastrukturer, samhällsinstitutioner, och de krav som ställs på människor i olika roller. För utlysningen gäller att doktorandprojekten formuleras inom ramen för forskarskolan och ett eller flera av dess fyra delteman:
 • Desinformation, föränderliga informationsinfrastrukturer och källkritik,
 • Nutida och historiska informationsläsningspraktiker,
 • Bibliotek som institutionella miljöer för främjande av informationsläsning och källkritik,
 • Forskningens trovärdighetskris.
Dessa teman och forskarskolans upplägg och aktiviteter finns beskrivna i detalj på forskarskolans hemsida: https://www.hb.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/vara-forskarutbildningar/biblioteks--och-informationsvetenskap-/forskarskolan-resource--lasningens-och-kallkritikens-omvandling-i-digitala-kulturer/">https://www.hb.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/vara-forskarutbildningar/biblioteks--och-informationsvetenskap-/forskarskolan-resource--lasningens-och-kallkritikens-omvandling-i-digitala-kulturer/

Information om forskarutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap finns på: https://www.hb.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/vara-forskarutbildningar/biblioteks--och-informationsvetenskap-/

Behörighetskrav

En förutsättning för anställning är Masterexamen (eller magister) inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annat relaterat område. Behörighet för utbildning på forskarnivå framgår av den allmänna studieplanen, se https://www.hb.se/globalassets/global/hb---student/utbildningsomraden/forskarutbildning/asp/asp-boi-hb-dnr-854-18_faststalld-20181220.pdf

Alla behörighetskrav måste vara uppfyllda senast vid sista ansökningsdag.

Bedömningsgrunder

Den sökande bedöms på basis av ansökan utifrån graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Ansökningar värderas utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, relevans och progression genom tidigare utbildning.

Anställning förutsätter att den sökande uppnår kraven för och blir antagen till forskarutbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Anställningen är placerad vid Linnéuniversitetet i Växjö och aktiv medverkan i forskningsmiljön vid Bibliotekshögskolan i Borås förväntas. Som del av den nationella forskarskolan ReSource ska den som anställs som doktorand aktivt bidra till dess verksamhet genom att regelbundet delta i av forskarskolan anordnade seminarier, workshops, internat, kurser och andra aktiviteter.

Ansökan


För information om ansökningsförfarandet och för att ansöka, gå till Linnéuniversitetets sida om lediga jobb.

Välkommen med din ansökan senast 2023-04-21.

Kontaktpersoner:


Prefekt vid Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet, Fredrik Hanell (fredrik.hanell@lnu.se) +46 (0)470–708589.
Ämnesansvarig för biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet, Joacim Hansson (joacim.hansson@lnu.se), +46 (0)470–708971.
Koordinator för forskarskolan ReSource vid Bibliotekshögskolan i Borås, Anna Lundh (anna.lundh@hb.se), +46 (0)33-435 59 91.
Studierektor för forskarutbildningen vid Bibliotekshögskolan i Borås, Ola Pilerot (ola.pilerot@hb.se), +46 (0)33-435 4329.
HR-partner Linnéuniversitetet Maria Furbring (maria.furbring@lnu.se),
+46 (0)480-446751

Fackliga företrädare nås via Linnéuniversitetets växel: 0772-28 80 00

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Lön

Fast lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorandlöner.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat