arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Beteendegenetik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 maj

 • Sök jobbet senast

  21 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Doktorand i Beteendegenetik

med placering på Biologiavdelningen, IFM

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Projekt

Många aspekter utav djurens beteenderepertoar skiljer sig mellan individer, och detta har gett upphov till det växande området kring djurens personlighet. Detta betyder emellertid inte att beteendet hos en given individ är trivialt att förutsäga eftersom vissa individer uppvisar små variationer kring deras beteendemedel, medan andra visar höga nivåer av variation.
 
Jämförelser mellan individer i stressforskning förlitar sig ofta på mätningar utav enskilda fenotypiska egenskaper. Detta är potentiellt problematiskt när det kommer till oregelbundna fenotyper såsom beteenden, eftersom individerna varierar i hur förutsägbart de beter sig blir dessa mätningar opålitliga som stress-indikatorer.
 
Genom en storskalig kombination utav genetisk kartläggning och genuttrycksanalyser kommer du att identifiera den genetiska arkitekturen som ligger till grund för variation i beteendeförutsägbarhet (på individnivå) för en rad ångestrelaterade beteenden, liksom de mekanismer som ligger till grund för deras effekt samt korrelera dessa förutsägbarhetsgener med effekterna av prenatal stress, för att på så vis se om individer med gener som orsakar hög eller låg förutsägbarhet är mer eller mindre känsliga för miljöstörningar.

Du kommer att arbeta inom Biträdande universitetslektor Rie Henriksens grupp, på Biologiavdelningen vid Linköpings universitet. Dr. Henriksens forskning fokuserar på att studera den underliggande genetiska variationen i beteende, hjärnans sammansättning, samt känsligheten för stress i det tidiga livet genom att använda höns som modellart.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Du ska ha avlagt en Masters-examen inom Biologi, Genetik, Beteende Ekologi, eller inom ett annat relevant område. Genomförda kurser på avancerad nivå inom Etologi, Genetik eller Neurobiologi anses som särskilt meriterande. Så även erfarenheter utav vetenskapligt arbete med höns eller andra fågelarter.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Efter överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 21 augusti 2020.

Du ska inkludera en kort beskrivning utav forskningsintresse samt relevanta erfarenheter, ett CV, kopior utav certifikat, akademiska avgångsbetyg, uppsatser (Master) samt andra relevanta dokument som sökanden önskar hänvisa till.

Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Ingångslön regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat