arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i beräkningsvetenskap med fokus på matematisk modellering

 • Yrkesroll

  Matematiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 februari

 • Sök jobbet senast

  2 april

Om jobbet

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en doktorandtjänst inom beräkningsvetenskap och ingenjörsvetenskap med inriktning mot matematik och fokus på att modellera utvecklingen av utvecklingsprogram i tidiga flercelliga organismer.

Tjänsten omfattar fyra års studier på forskarnivå, inklusive deltagande i forskning och forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 2 april 2023.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Utvecklingen av flercelliga organismer har i grunden format biosfären genom att ge upphov till komplexa livsformer som kan verka över enorma skalor. Ändå är inte alla former av multicellularitet desamma: vissa har hundratals typer av celler ordnade i intrikata kroppsplaner, medan andra är enkla bollar av odifferentierade celler. Även om det kanske inte finns en enda funktion som förklarar sådana skillnader i komplexitet, är en slående kandidat närvaron/frånvaron av ett utvecklingsprogram. Utvecklingsprogram kopplar funktionen hos celler eller uttrycket av fenotyper till information och möjliggör på så sätt konstruktion av intrikata strukturer från en enda mall. Området evolutionär utvecklingsbiologi har visat hur förändringar i utvecklingsprogram kan producera olika typer av flercelligt liv, men detta kräver att det på förhand finns någon typ av utvecklingsprogram. Vi vet inte hur sådana flercelliga utvecklingsprogram uppstår, och att studera detta problem är syftet med detta doktorandprojekt, finansierad av Vetenskapsrådet. Doktoranden kommer att angripa problemet med hjälp av en mängd olika matematiska modelleringstekniker, inklusive system av differentialekvationer och evolutionära simuleringar. Det föreslagna arbetet kommer att innehålla tvärvetenskapliga projekt som en del av ett multidisciplinärt team.

Kvalifikationer  
Doktoranden kommer att antas i forskarutbildningsämnet beräkningsvetenskap med inriktning matematik.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap krävs att den sökande har minst 90 hp beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 hp på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i datavetenskap, matematik och matematisk statistik. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kandidaten måste vara mycket skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska, och måste kunna arbeta självständigt samt som en del i ett tvärvetenskapligt team.

Kandidaten behöver också ha färdigheter i att arbeta med datorer och programmering, t.ex. i Matlab, Python, Julia, C++, etc. En god bakgrund inom matematik, modellering, differentialekvationer, datavetenskap och/eller programmering är meriterande. Intresse för och kunskap om evolutionsbiologi, mikrobiologi och/eller molekylärbiologi är önskvärt men inte nödvändigt.

Doktoranden förväntas spela en aktiv roll i utvecklingen av detta doktorandprojekt och i arbetet på institutionen. Dessutom förväntas doktoranden ha ett vetenskapligt, strukturerat, flexibelt och resultatinriktat förhållningssätt till sitt arbete.

Bedömningar av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 

Om anställningen 
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl aktivt deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning eller annat institutionsarbete (upp till 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Månadslön enligt fastställd lönestege för doktorandanställning vid Umeå universitet. Tillträde hösten 2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan 
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem senast 2 april 2023. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska i PDF eller Word-format: 

- Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker anställningen samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta.
- Curriculum vitae.
- Styrkta examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg samt eventuellt andra intyg.
- Examensarbete och publikationer med relevans för anställningen bifogas i de fall det finns sådana. Om du inte har slutfört examensarbetet, skicka in en sammanfattning på högst 5 sidor inklusive figurer och referenser.
- Testresultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL/IELTS om tillgängligt.
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Institutionen för matematik och matematisk statistik värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför särskilt kvinnor som sökande till befattningen. 

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. 

Mer information 
Mer information om anställningen: 
Universitetslektor Eric Libby, +46 73 4454671, eric.libby@umu.se.
Du kan också kontakta prefekt Åke Brännström för ytterligare frågor ake.brannstrom@umu.se.

Mer information om institutionen för matematik och matematisk statistik: 
https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Hösten 2023 Visstidsanställning till