arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i beräkningsvetenskap med fokus på evolutionär ekologi

 • Yrkesroll

  Matematiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en anställning som doktorand i beräkningsvetenskap med fokus på evolutionär ekologi.

Anställningen omfattar 4 års forskarutbildning med deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag: 2021-09-01.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

En central fråga i ekologi är hur biologisk mångfald påverkar stabilitet och funktioner i ekosystem. I det här projektet kommer vi att ta fram ett integrativt ramverk för att systematiskt studera frågeställningen ur ett evolutionärt perspektiv på olika rumsliga och tidsmässiga skalor. Specifikt kommer vi att använda eko-evolutionära modelleringstekniker som vi nyligen utvecklat (se t.ex. Wickman et al. 2019; Ecology Letters 22: 1746-1756) för att virtuellt skapa samhällen av samexisterande arter genom evolutionära processer.

Vi planerar att jämföra ekosystemfunktioner som biomassaproduktion och resursanvändning mellan samhällen av resurskonkurrenter som antingen sammansatts slumpmässigt eller har evolverat genom naturligt urval. För att studera betydelsen av rumsliga faktorer kommer vi att utforska dessa processer på rumsligt heterogena landskap och sampla de ekologiska samhällena på olika rumsliga skalor. Vi planerar även undersöka hur olika metriker, t.ex. olika mått på biologisk mångfald, skiljer i förmåga att förutsäga ekosystemfunktioner. Om tiden tillåter kommer vi även försöka utöka de ekologiska samhällena till flera trofiska nivåer vilket möjliggör evolution av födovävar. 

Kvalifikationer

Doktoranden kommer antas i forskarutbildningsämnet beräkningsvetenskap med inriktning matematik. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För forskarutbildningsämnet beräkningsvetenskap krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i datavetenskap, matematik och matematisk statistik, eller beräkningsmässigt intensiva kurser inom andra relevanta ämnesområden.

Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Kunskaper i programmering och ekologi är mycket meriterande. Erfarenhet av att arbeta interdisciplinärt eller av att använda beräkningsvetenskapliga metoder i ett område som biologi eller ekologi är meriterande.

Bedömningar av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Doktoranden förväntas att ta en aktiv roll i utveckling av projektet. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till motsvarande fyra år eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Tillträde hösten 2021 eller enligt överenskommelse.

Doktoranden väntas ha sin huvudsakliga arbetsplats i den internationella och institutionsöverskridande forskningsmiljon IceLab (www.icelab.se) som kopplar ihop forskare från olika ämnesområden med interdisciplinära samarbeten

Ansökan

Ansökan görs via vårt rekryteringssystem senast 1 september 2021. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar på engelska eller svenska:

- Personligt brev med kort beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker denna anställning samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta för anställningen;
- Curriculum vitae;
- Styrkta examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev. andra intyg;
- Uppsatser och publikationer med relevans för anställningen ska bifogas i de fall det finns sådana;
- Kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Sökande med examen från ett utländskt universitet uppmuntras att tillhandahålla testresultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL/IELTS om tillgängligt.

Institutionen för matematik och matematisk statistik värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Mer information

Ytterligare information ges av professor Åke Brännström (ake.brannstrom@umu.se, 090-7867862) eller professor Sebastian Diehl (sebastian.diehl@umu.se, 090-7865738). För ytterligare frågor kan studierektor Jun Yu (jun.yu@umu.se, 090-7865127) kontaktas.

Mer information om institutionen: https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Matematiker

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Hösten 2021 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning