arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i beräkningsmatematik

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Matematiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 mars

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-04-23.

Projektbeskrivning

Information om möjliga doktorandprojekt i beräkningsmatematik finns här: potentiella avhandlingsämnen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som med godkänt resultat har fullgjort kurser om minst 60 hp i ett matematiskt ämne och minst 30 hp inom antingen numerisk analys eller datalogi. Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. Ytterligare information om behörighet och urval finns i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i beräkningsmatematik – se länken: studieplaner.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå och baseras på kursmeriter, kvalitet hos uppsats(er), referenser och, för en mindre grupp utvalda sökande, intervju. Beslut meddelas senast i maj/juni. Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Ytterligare information om forskarutbildningen finns i Allmän studieplan för forskarutbildning i beräkningsmatematik på institutionens hemsida – se länken: studieplaner.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av studierektor för forskarutbildningen Maria Deijfen, mia@math.su.se och handledarna för respektive projekt (se länk ovan).

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.