arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i barn- och ungdomsvetenskap, i nationell forskarskola

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 januari

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för Pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) är en del av den Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Institutionens mest omfattande verksamhet är förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. För ytterligare information om IPKL se: http://www.ipkl.gu.se. Vid IPKL är ett 30-tal doktorander verksamma, varav hälften i barn- och ungdomsvetenskap.

Utbildning för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet

Den nationella forskarskolan för förskollärarutbildare finansieras av Vetenskapsrådet och har syftet att utbilda för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet. Forskarskolan är informerad av aktuell teoretisk utveckling i form av vad som refereras till som lekresponsiv undervisning (Pramling et al., 2019; Pramling & Wallerstedt, 2019). Forskarskolan ska utbilda adjunkter vid förskollärarutbildningen – genom deras egen forskarutbildning – i hur de kan utbilda förskollärarstudenter att ta sig an samtida utmaningar för förskoleverksamhet, i form av:

(a) lekens eventuellt marginaliserade roll genom betoning på undervisning och utbildning,

(b) att digitalisering innebär att barn har många och skilda erfarenheter när de kommer till förskolan och med mycket olika tillgång till denna sorts resurser, och

(c) att många barn deltar i verksamheten som inte talar majoritetsspråket och därför inte har samma förutsättningar att delta, lära och utvecklas.

Forskarskolan tar frågan om relationen mellan lek och undervisning som överordnad och en premiss är att med denna teoretiska ingång (lekresponsiv undervisning) kan förskolan även fortsatt rymma lek samtidigt som man kan arbeta med undervisning och utbildning. Inom ramen för forskarskolan studeras detta mer specifikt i relation till digitala teknologier och flerspråkighet.

Forskarskolan ges i samarbete mellan fyra lärosäten:
 • Göteborgs universitet (värdinstitution)
 • Linnéuniversitetet, campus Växjö
 • Malmö universitet
 • Högskolan Kristianstad
Denna annons gäller ansökan till Göteborgs universitet. Annonser kommer även att publiceras för övriga ovanstående lärosäten. Det är alltså möjligt att söka till flera av de medverkande lärosätena – i så fall ska den sökande tydligt i respektive ansökan ange rangordning, det vill säga klargöra vilket lärosäte ansökan riktas till i första hand, andra hand, osv.

Totalt omfattar forskarskolan 9 doktorander, fördelade enligt följande: Göteborgs universitet (4), Linnéuniversitetet (2), Malmö universitet (1) och Högskolan Kristianstad (2). Som doktorand i forskarskolan ingår man i denna större doktorandgrupp med tillhörande handledare/seniora forskare med gemensamma aktiviteter, samt vid det lärosäte man är antagen.

Då forskarskolan har en gemensam teoretisk ram i form av lekresponsiv undervisning (eller på engelska, Play-Responsive Early Chlidhood Education and Care, PRECEC) och en tematisk inriktning på social och kulturell hållbarhet (social and cultural sustainability, SCS) relaterat till frågor om digital teknologi och flerspråkighet, behöver den sökandes forskningsplan harmoniera med detta perspektiv och detta intresse – det vill säga den teoretiska grunden utgörs av PRECEC och det empiriska forskningsintresset behöver tematisera digital teknologi och/eller flerspråkighet i förskolan.

För fullständig annons med information om arbetsuppgifter, behörighet, bedömningsgrund, anställning, tillsättningsförfarande och ansökan, se Göteborgs universitets hemsida https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-03-31

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat