arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i atmosfärvetenskap och oceanografi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

vid Meteorologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-01-31.

Vid Meteorologiska institutionen (MISU) bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla dessa inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 75 personer arbetar vid institutionen, varav ca 30 är forskare/lärare, c:a 30 doktorander med ett 15-tal i den tekniska och administrativa personalen. Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning där vi tillsammans med andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter som är viktiga för klimatsystemet, samt av Swedish e-Science Research Center där vi tillsammans med bland annat forskare på KTH utvecklar verktyg och infrastruktur för att främja vetenskapliga genombrott inom klimatforskningen.

För mer information om forskarutbildningen på MISU se www.misu.su.se/education/phd-studies.

Projektbeskrivning 
Den svenska forskningssatelliten MATS förbereds för uppskjutning i slutet av 2020. Vi letar efter en doktorand som vill vara med i vårt MATS-team och ta fram de vetenskapliga resultaten. Projektet handlar till stor del om atmosfärens dynamik på höjder kring 70-110 km i mesosfären/nedre termosfären. Detta höjdområde kan på många sätt ses som en övergång mellan ”atmosfären och yttre rymden”. Centralt för MATS är studier av atmosfäriska gravitationsvågor. Dessa är viktiga för de lokala förhållandena i denna del av atmosfären, men driver även en storskalig cirkulation som påverkar hela atmosfären. MATS tillämpar innovativa metoder som tomografi och spektroskopi for att analysera 3-dimensionella vågstrukturer på skalor mellan tiotals och tusentals kilometer.

Efter uppskjutningen av MATS börjar en intensiv tid av vetenskaplig dataanalys i samarbete med svenska och internationella forskargrupper. Med detta doktorandprojekt kommer du vara en av de första som jobbar med dessa data. En viktig uppgift blir att ta fram vågornas grundläggande egenskaper från satellitmätningarna. Med detta som utgångspunkt kan olika frågeställningar undersökas. Viktiga frågor rör t.ex. vågornas lokala inverkan på atmosfärens dynamik och temperatur. Andra intressanta forskningsområden är vågprocesser som kopplar MATS-resultaten till förhållanden i lägre atmosfären (troposfären, stratosfären) eller övre atmosfären (termosfären, jonosfären). En bas för detta doktorandprojekt är gedigna kunskaper i fysik medans kunskaper om atmosfärens dynamik och atmosfäriska fjärranalysmetoder är meriterande.

Behörighetskrav

Se fullständig annons.

Urval

Se fullständig annons.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Se fullständig annons.

Kontakt

Ytterligare information om projektet lämnas av MATS-projektledaren Linda Megner, tfn 08-16 31 51, linda@misu.su.se. För mer information om forskarutbildningsprogrammet, kontakta ämnesansvarig, professor Michael Tjernström, tfn 08-16 31 10, michaelt@misu.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser. 

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Följer lönestege för doktorander på Stockholms universitet

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat